2016 рік. Випуск 1

Автор

Назва
 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

 

ЗМІСТ

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Гордієнко Галина Миколаївна

ЮРИДИЧНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (1942-1948 РР.)

Діденко Катерина Володимирівна

СТВОРЕННЯ ОДЕСЬКОГО БУДИНКУ ВЧЕНИХ 1922 Р

Коляструк Ольга Анатоліївна

ПОВСЯКДЕННІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У ПЕРШЕ РАДЯНСЬКЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ: ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Кривошея Ірина Іванівна

ВІЙСЬКОВЕ ТОВАРИСТВО НА ОСТАННЬОМУ ЕТАПІ ІСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТ.)

Кузнець Тетяна Володимирівна

ДРУГОКЛАСНІ ТА ЦЕРКОВНО-УЧИТЕЛЬСЬКІ ШКОЛИ ДУХОВНОГО ВІДОМСТВА НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Салата Оксана Олексіївна

ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ЕЛІТИ НА СТОРІНКАХ ОКУПАЦІЙНОЇ ПРЕСИ 1941-1943 РОКІВ

Устенко Альона Анатоліївна

«КОЛИШНІ ЛЮДИ» УСРР В УМОВАХ НЕПУ

Чучалін Олександр Петрович

ВИЛУЧЕННЯ ЦЕРКОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЦЕРКОВНО-МОНАСТИРСЬКОГО МАЙНА В УКРАЇНІ (1921 – 1922 РР.)

 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Мельник Ірина В’ячеславівна

ЄВРЕЇ-ВИХРЕСТИ СЕРЕД ДВОРЯН РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Скрипник Олена Миколаївна

РОЛЬ СУНЬ ЯТСЕНА В СИНЬХАЙСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ 1911 – 1912 РР

Сокирська Владилена Володимирівна

УПОВНОВАЖЕНИЙ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ РСФРР ПРИ УРЯДІ УСРР

 

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

Барвінок Ольга Володимирівна

ДІЯЛЬНІСТЬ ДВОРЯНСЬКИХ ЗІБРАНЬ НА ПОДІЛЛІ У ДРУГІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ

Дудник Олена Володимирівна

СЕЛЯНСЬКИЙ РУХ НА УМАНЩИНІ В РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1920 РР.)

Кривошея Ігор Іванович, Якименко Людмила Миколаївна

ЗМАЛЮВАННЯ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ УМАНЧАН В ЕГОДОКУМЕНТАХ НАДІЇ СУРОВЦОВОЇ ТА ПЕТРА КУРІННОГО (ПЕРШЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХ СТ.)

Кукуруза Антоніна Василівна

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УМАНІ ХVІІІ – ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ)

Лісовська Ольга Василівна

ГЕОРГІЙ СЕМЕНОВИЧ ТЕРЕВЕРКО: МРІЯ ЗЛЕТІТИ В НЕБО

Нижник Світлана Володимирівна

ОСНОВНІ ЗАСАДИ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВПЛИВ В.Ф. ПЕРЕСИПКІНА НА РОЗВИТОК УМАНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ІНСТИТУТУ

Священко Зінаїда Василівна

ВОЛОДІННЯ В. КАЛИНОВСЬКОГО НА УМАНЩИНІ

 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Гордієнко В’ячеслав Володимирович

ІСТОРІЯ ЕМОЦІЙ У СУЧАСНІЙ ГУМАНІТАРИСТИЦІ

Ярцун Юлія Олександрівна

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ШЛЯХТИ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ (КОРОТКИЙ ОГЛЯД)

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ

Возна Зоя Олександрівна

ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОЕКТНИХ УРОКІВ У НАВЧАННІ ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО»

Горохівський Петро Іванович

ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «УМАНЩИНА В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ» НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

 

ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА В ІСТОРІЇ

Гаврилишина Наталія Анатоліївна

РЕГІОНАЛЬНА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА ПОЛТАВЩИНИ

Капштик Михайло Васильович

ПОСТАТЬ Л.М. СИМИРЕНКА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕНЦИКЛОПЕДИСТКИ

Киридон Алла Миколаївна

ДЕСАКРАЛІЗАЦІЯ ПРОСТОРУ (1920-1930-і рр.): СМИСЛОВІ ТА СИМВОЛІЧНІ ЗАСАДИ