2013 рік. Випуск 2-3

Автор

Назва

 

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Світлана ЦЮРА

Особливості методології порівняльних педагогічних досліджень

 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Оксана ПЕРШУКОВА

Вплив філософських та лінгвістичних концепцій на становлення
багатомовної освіти школярів у країнах Європи

Тетяна БОДНАРЧУК

Сучасний стан організації білінгвальної освіти для національних
меншин в Австрії

Світлана ЛУК’ЯНЧУК

Досвід полікультурного виховання учнів у школах США: рекомендації
для вітчизняних освітян

Олена ЖИЖКО

Особливості професійної освіти маргінальних груп населення як засобу
соціального захисту в Мексиці

Ірина БОРИСЕНКО

Ірина ГОШТАНАР

Керування у педагогіці Й. Гербарта

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Інна МОРДВІНОВА

Упровадження здоров’язбережувального виховання в польських школах

Інна НЕСТЕРЕНКО

Лариса РУБАН

 

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Наталія ЛАВРИЧЕНКО

Стратегії управління якістю шкільної освіти у країнах ЄС та США

Надія ШЕВЕРУН

Аліна ДЖУРИЛО

Георгій ЄГОРОВ

Ольга ШАПОВАЛОВА
 

ПЕДАГОГІЧНЙ ПЕРСОНАЛ

Наталія МУКАН, Катерина ІСТОМІНА

Світлана ТЕЗІКОВА

Марина НАГАЧ

Кирил КОТУН

Ірина ФЕДОРЧУК

Олена БІЛОУС

Сергій БОБРАКОВ

Ірина РЕГЕЙЛО

 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Олена КАЙДАНОВСЬКА

Наталія ПАЗЮРА

Юлія ГРЕБЕНИК

Василь ГУМЕНЮК

Станіслав ХРОБАК

Портрет людини в людському суспільстві: роздуми про надію
в культурі (англійською мовою)

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Про інтенсифікацію співробітництва українських компаративістів