Випуск 47

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Артур Іншаков, Інна Іншакова

Компетентнісний підхід у підготовці фахівців дошкільної освіти (формування мовної, мовленнєвої, комунікативної компетенцій)

Галина Опалко

Комунікативна діяльність дошкільників залежно від мовної компетентності вихователів

Ірина Княжева
Ірина Онищенко
Людмила Загородян, Галина Барсуковська
Світлана Гаврилюк

Станіслава Токарєва

Значення корекційно-оздоровчої роботи і готовність майбутніх учителів фізичної культури до її проведення

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Jonathan Rix, Peter Twining

Exploring education systems: towards a typology for future learning

Любов Кужільна, Мирослава Кужільна

Освіта проти таланту

Наталія Мельник, Катерина Куценко, Дар'я Петлицька

Теоретичні підходи до формування комп'ютерної грамотності дітей дошкільного віку

Олена Гаврило

Ігрові прийоми у процесі формування валеологічної компетентності дітей дошкільного віку

Олена Ковшар

Синергетичний підхід як методологія передшкільної освіти

Ольга Полєвікова

Синергетична сутність мови П. Флоренського як лінгвофілософське підґрунтя словоцентричного підходу до мовної освіти дітей

Світлана Бадер

Соціалізація дітей-сиріт дошкільного віку в умовах дитячого будинку: практичний аспект

Тетяна Андрющенко

Методи формування здоров'язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку

Тетяна Єжова

Можливості школи щодо забезпечення прав дітей

Юлія Баруліна

Зміст проблеми ціннісно-смислових орієнтацій учнів у науковій літературі

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

Анна Дворкова
Анна Лякішева
Ірина Новик
Ірина Рогальська-Яблонська
Катерина Суятинова
Людмила Іщенко

Людмила Лисогор

Життєва компетентність як умова самореалізації особистості

Оксана Лоюк

Творче мислення як чинник розумового розвитку школярів

Олена Олійник

Особливості емоційного розвитку та умови формування емоційної культури дітей старшого дошкільного віку засобами театралізованих ігор

Олена Павлик

Розвиток життєвих компетентностей молодших школярів на уроках української мови засобами ІКТ

Світлана Бурсова

Теоретико-прикладні аспекти впровадження педагогічної підтримки у навчально-виховний процес дошкільного закладу

Тамара Кравчнко

Основні підходи до організації взаємодії сім'ї та школи як фактора соціалізації дітей шкільного віку

Тетяна Степанова

Шляхи підготовки дітей до школи в практиці роботи В. О. Сухомлинського

 

ВИХОВНА РОБОТА

Анастасія Склярук
Володимир Кузь
Інна Савченко
Леся Карнаух
Людмила Бегас
Надія Рогальська
Надія Стаднік
Наталія Дудник
Неля Скрипник
Олена Поліщук
Олена Стаєнна
Ольга Дяченко
Руслана Кондратенко
Світлана Олейник

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Марія Кудла

Система управління початковою школою в україні у другій половині xix – початку xx століття

Тетяна Швець

Становлення системи підготовки майбутніх вихователів xіx – поч. хх століття

 

ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Ірина Нестайко

Концептуальні основи інклюзивного навчання

Ірина Цюпак

Впровадження досвіду роботи дошкільних закладів херсонської області другої половини хх століття в практику сучасних днз

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Автори

 

Анотації