Випуск 38

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Ольга Бєляк

Визначення професійно значущих якостей майбутнього вчителя-словесника

Лілія Білявська

Принципи організації фахової практики майбутніх учителів природничих дисциплін

Василь Моштук

Проектно-технологічна діяльність як основа проектно-технологічної культури майбутнього вчителя технологій і креслення

Ірина Шумілова

Роль педагогічного краєзнавства у формуванні духовності майбутнього вчителя

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Петро Волошин

Виховання громадянських цінностей молодших школярів на уроках музики

Андрій Гедзик

Методичне забезпечення інтерактивного графічного комплексу в процесі професійної підготовки майбутніх учителів креслення

Світлана Горбулінська

Формування знань з біології у старшокласників загальноосвітньої профільної школи

Сергій Грона

До проблеми трудової підготовки учнів з вадами розумового розвитку

Лариса Зайцева

Дидактична модель як засіб усвідомлення дітьми дошкільного віку уявлень про об'єкти довкілля

Ольга Комар

Від ідей С. Русової до інтерактивного навчання

Зоя Кравченко

Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні, як передумова якісної освітньої діяльності

Олег Морін

Результати дослідження змісту і педагогічних засобів підготовки учнів 8–9-х класів до вибору профілю навчання

Лілія Нафікова

Діагностика емоційно-вольової сфери слабозорих молодших школярів на музичних заняттях

Інна Осадченко

Характеристика дидактичної одиниці технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи

Олександр Трухан

Методичні можливості шкільного підручника як засобу навчання історії учнів основної школи

 

ВИХОВНА РОБОТА

Ірина Бєлецька, Ярослава Юрків

Дозвілля як фактор виховання та розвитку учнівської молоді

Людмила Врочинська

Виховання гуманності як філософсько-педагогічна проблема

Віталій Качур

Проблема комунікації сім'ї і школи в США

Людмила Москальова

Питання змісту організаційної роботи у вихованні морально-етичної культури майбутніх учителів

Світлана Прищепа

Сутність проектування виховної діяльності класного керівника

Катерина Слесик

Зміст педагогічного процесу формування етичної культури учнів як педагогічна проблема

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Інна Гарбузова

Історіографія розвитку кооперативного шкільництва в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) у радянський період

Альона Кава

Ціннісне ставлення до педагогічної діяльності у спадщині В. І. Харцієва

Людмила Ковальчук

Проблема формування особистості дитини у працях вітчизняних педологів (у контексті суспільно-політичного руху початку ХХ століття)

Наталя Коляда

Палаци і будинки піонерів та жовтенят як центри позашкільної освіти дітей і підлітків в Україні (до історії питання)

Ганна Кудина

Погляди Миколи Миколайовича Миронова на проблеми сімейного виховання

Віталій Мартинюк

Розвиток методики навчання історії на початку ХХ століття

Елліна Панасенко

Типологія експериментів у вітчизняній педагогічній науці та практиці

Ольга Пономаренко

Проблема лідерства шкільних учителів у сучасному педагогічному дискурсі США

Наталія Терентьєва

Проблема періодизації розвитку політехнічної освіти у педагогічних ВНЗ України (ХХ століття)

Анна Шелягова

Гимназическое образование в Крыму в XIX – начале XX века: современный историографический аспект

Віталій Щербина

Питання етнографічних особливостей виховання дітей у працях радянських педагогів 60–70-х років ХХ століття

 

ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Юлія Клименко

Практичне використання прогресивних ідей європейського досвіду у модернізації системи освіти в Україні

Тетяна Потапчук

Феномен ідентичності: теоретичний аспект

Лариса Смолінчук

Тестування як один з методів оцінювання якості освіти

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Автори

 

Анотації