2013 рік. Випуск 1

Автор

Назва

 

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Артемій ТЕОДОРОВИЧ

Через вивчення зарубіжної педагогіки до кращого розуміння національної освіти

Лідія МАРШАЛЕК

Педагогічні перспективи духовності (англійською мовою)

 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Інна ЛАУХІНА

Вивчення релігії у школах Франції в контексті європейських культурних традицій

Оксана МАКСИМЕНКО

Особливості професійно-орієнтованого навчання іноземних мов дорослих у країнах Європейського Союзу

Ірина БОРИСЕНКО

Функції оцінювання навчальних досягнень учнів початкових шкіл Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії

Олена ОРЖЕХОВСЬКА

Холістична концепція здоров'я у британській школі: перспективи для України

Оксана ЗАБОЛОТНА

Альтернативна педагогіка Селестена Френе: між традицією й інноваційністю

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Едита ВОЛТЕР

Eкологічна освіта в Польщі на початку ХХI століття (англійською мовою)

Барбара СКОЧИНСЬКА-ПРОКОПОВИЧ

Одиноке материнство і його підтримка службами соціальної допомоги (англійською мовою)

 

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Людмила ВОЛИНЕЦЬ

Принципи освітньої політики Фінляндії щодо забезпечення якості загальної середньої освіти

Аліна ДЖУРИЛО

Вплив міжнародних порівняльних досліджень якості освіти на реформування шкільництва у Федеративній Республіці Німеччині

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи»

 

Автори