Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Випуск 39, частина 2

  Автор

  Назва

   

  ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

  Наталя Андросова

  Інтерактивні технології у педагогічних закладах

  Ганна Дворцева

  Класичний університет як культурне середовище особистості

  Тетяна Дорошенко

  Підготовка майбутнього вчителя музики до організації спільної навчальної діяльності молодших школярів

  Діана Савенко

  Особливості формування навичок використання невербальних засобів комунікації у роботі педагога

  Світлана Семчук

  Інтерактивні технології навчання у формуванні комп'ютерної компетентності майбутнього педагога

  Юрій Тимошенко

  Деякі аспекти теоретичного дискурсу пізнавальної самостійності

   

  ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

  Ірина Бондар

  Інтерактивні технології як засіб формування креативності старшокласників у процесі вивчення всесвітньої історії

  Ірина Бондарук

  Методика розвитку критичного мислення учнів у процесі навчання всесвітньої історії

  Світлана Гаврилюк

  Художній розвиток дітей дошкільного віку засобами мистецтва як результат педагогічної взаємодії

  Борис Грудинін

  Технологія web-quest у навчальному процесі з фізики в загальноосвітній школі

  Борис Капарнік

  Реалізація міжпредметних зв'язків. Проблемний підхід

  Галина Коберник

  Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах навчального середовища

  Марія Костолович

  Методика активізації творчого потенціалу підлітків у процесі здійснення краєзнавчої діяльності

  Віталій Лукашів

  Інтерактивні технології навчання у формуванні інформаційної культури фахівців зв'язку

  Яків Напрєєв

  Застосування систем дистанційної освіти для підтримки різних форм навчання

  Олександр Пастовенський

  М'який системний підхід як методологічна основа громадсько-державного управління загальною середньою освітою

  Лілія Рябовол

  Інтерактивне навчання правознавства

  Оксана Скоробагата

  Місце тренінгу в системі підготовки майбутніх учителів іноземної мови початкової школи

  Світлана Стельмах

  Використання інтерактивних методів навчання в процесі проведення лекційних занять

  Світлана Стрілець

  Інтернет-орієнтовані педагогічні технології

  Марлен Шабдінов

  Модель формування готовності старшокласників до професійного самовизначення

   

  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

  Ольга Дыбина, Оксана Гурьянова

  Теоретические аспекты проблемы предшкольного образования

  Зоряна Ковальчук

  Перебіг педагогічної взаємодії при різних рівнях професійних ставлень

  Наталія Остапчук

  Використання невербальних засобів комунікації у особистісному спілкуванні педагога з учнями

  Лідія Цибульська

  Формування інтринсивної мотивації студентів-філологів у процесі діалогічного навчання

   

  ВИХОВНА РОБОТА

  Оксана Дуброва

  Формування основ культури спілкування у дітей 5–7 років

  Альона Скрипник

  Особливості навчання і виховання дітей позбавлених батьківського піклування в США

  Валентина Федяєва

  Практика виховання дітей в українській селянській родині XIX століття

   

  СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

  Валентина Авраменко

  Роль учених наукового товариства ім. Т. Шевченка у вітчизняному шкільному підручникотворенні

  Галина Бондар

  Історико-теоретичні аспекти проблеми формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів

  Світлана Заєць

  Становлення соціальних інститутів опікування для дітей-сиріт в Україні (з історії питання)

  Віра Курок

  Історіографічний аналіз розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні в 50–80-ті роки ХХ ст.

  Мария Матвеева

  Интеграция – феномен возвращения к целостности (в контексте естественнонаучного образования в начальной школе)

   

  ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

  Роман Безлюдний

  Особливості застосування виховних технологій розвитку життєвої компетентності підлітків з особливими потребами у закладах освіти США

  Тетяна Кочубей

  Багаторівнева педагогічна освіта в Канаді як системне явище

  Вікторія Павлюк

  Фундаменталізація вищої педагогічної освіти в Канаді

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2021

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – library@udpu.edu.ua

  Main Menu