Випуск 36

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Тетяна Бондаренко, Любов Макарова

Підготовка майбутніх учителів до впровадження інтерактивних технологій у початковій школі

Лілія Вейланде

Використання інтерактивних технологій навчання під час підготовки майбутніх учителів

Олена Верещагіна

Значення професійної діяльності фахівця з фізичної культури для розвитку здорового покоління

Галина Воскобойнікова

Інтерактивні технології навчання у формуванні медико-валеологічних компетентностей майбутніх вчителів основ здоров'я початкової школи

Анна Зінченко

Когнітивні виміри комунікативної толерантності майбутнього вчителя у навчально-професійній взаємодії

Олена Матвієнко

Вплив професійно-педагогічного мислення учителя на ефективність функціонування педагогічної взаємодії в системі вчитель – учень

Наталія Онищенко

Інтерактивні технології у системі професійної підготовки майбутніх учителів до роботи з неповнолітніми з девіантною поведінкою

Юлія Рибінська

Роль тренінгів у підвищенні компетентності студентів факультетів іноземних мов

Світлана Рябченко

Інтерактивні технології навчання у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя біології

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Людмила Акульшина

Методичні поради і рекомендації з розвитку вокальної техніки студентів-вокалістів

Ольга Біляковська, Ольга Овчар

Інтерактивні методи навчання на уроках математики

Анжеліка Бондаренко

Інтерактивні технології в контексті професійної підготовки майбутніх учителів музики засобами мультимедіа

Ірина Данильченко

Організація діалогічної взаємодії під час роботи над образом-персонажем (за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Олена Деркач

Формування природоохоронного досвіду молодших школярів засобами інтерактивних технологій

Оксана Кравчук

Застосування інтерактивних технологій на уроках з курсу «Я і Україна»

Любов Прокоф'єва

Методичні основи тренінгових занять в курсі «Педагогіка»

Ярослава Сікора

Використання тренінгів у професійній підготовці компетентних фахівців з інформатики

Світлана Слупіцька

Використання інтерактивних технологій навчання в процесі формування професійної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи у педагогічному коледжі

Наталія Сяська

Активізація пізнавальної діяльності школярів під час розв'язування планіметричних задач засобами сучасних інформаційних технологій

Анна Федорчук

Особливості викладання інформатики в класах фізико-математичного профілю

Оксана Харун, Петро Атаманчук

Постановка лабораторних робіт з фізики в основній школі в аспекті впровадження інтерактивних технологій

Євгеній Хекало

Особливості використання комп'ютерних технологій на заняттях з музики у контексті фахової підготовки музичних керівників

Катерина Юр'єва

Інтерактивні технології в етнопедагогічній підготовці майбутніх учителів

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

Людмила Галанцева, Галина Слуцкая

Разрушительное влияние рок-музыки на психику молодежи

Надія Голуб, Володимир Голуб

Особливості навчання дітей з порушеннями інтелекту

Тетяна Гопкало

Активізація творчих здібностей учнів як умова формування вокально-хорових умінь

Валентина Зброй

Розвиток логіко-математичного мислення дошкільника в грі

Людмила Колісник

Розвиток критичного мислення та активної творчості студентів на основі впровадження інтерактивного навчання на заняттях з основ педагогічної майстерності

 

ВИХОВНА РОБОТА

Ганна Бриль, Людмила Савлучинська, Світлана Шаматажи

Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до естетичного виховання молодших школярів засобами декоративно-прикладного мистецтва

Людмила Гаврілова, Володимир Котов

Виховання національної свідомості майбутніх керівників хореографічних колективів на заняттях з курсу «Робота з самодіяльним колективом»

Світлана Гончарук

Теоретичні аспекти виховання вокально- інтонаційної культури дітей дошкільного віку у процесі роботи над музичним образом

Тетяна Логвіна-Бик, Наталя Величко

Позаурочна робота в процесі навчання біології

Ольга Онопрієнко

Засоби народної фізичної культури та теоретико-методичні основи їх педагогічної класифікації

Ольга Поляновська

Підвищення почуття соціальної відповідальності та самоконтролю учнів – важлива соціально-педагогічна умова профілактики правопорушень дітей-сиріт молодшого шкільного віку

Ольга Хижна

Українські музичні традиції у фаховій підготовці майбутньтого вчителя музики

Владислав Цигода

Соціальна небезпека алкоголізму в Україні

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Вікторія Ворожбіт

Духовно-моральне виховання учнів початкових шкіл відомства священного синоду в Україні (друга половина ХІХ століття)

Людмила Кудас

Пошуки методів навчання у системі педагогічної освіти в Україні (20-ті роки ХХ століття)

 

ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Микола Бесараб, Тетяна Кулик

Якість підготовки – головний пріоритет у виборі навчального закладу

Світлана Шмалєй

Педагогічні майстерні – альтернативна модель практичної підготовки педагогічних кадрів

 

Автори