Випуск 32

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Тетяна Гуцан

Експериментальна перевірка педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів економіки до професійної діяльності в профільних класах

Ольга Комар

Підготовка вчителів початкової школи до інноваційної діяльності

Наталія Мамчур

Естетичний смак як складова естетичної культури майбутнього педагога

Олена Матвієнко

Підготовка майбутніх учителів до педагогічної взаємодії

Оксана Середюк

Соціально-музична активність учнів сільської школи

Ганна Удовиченко

Фахова компетенція майбутнього вчителя початкової школи: сутність і структура

Чжай Ши

Содержание формирования мироотношения студентов музыкально-педагогических специальностей в процессе специальной подготовки

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Алла Алексеева

Вивчення питань культури у шкільному курсі всесвітньої історії (за матеріалами науково-методичних видань початку XXI століття)

Вікторія Бондаренко

Уміння критично мислити – важлива умова формування соціально-комунікативної активності молодшого школяра

Анна Кудина

Розвиваючі можливості графічної діяльності молодших школярів

Анна Лозенко

Дидактико-рефлексивні задачі як засіб формування у майбутніх учителів початкової школи рефлексивних умінь у процесі дидактичної підготовки

Лариса Огнівенко

Використання інтерактивних технологій навчання в процесі підготовки майбутніх спеціалістів при викладанні курсу «Основний музичний інструмент» (фортепіано)

Ольга Турянська

Розвиток особистості учня у процесі навчання історії: теоретико-методичні засади

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

Ірина Малишевська

Роль впливу природного оточення на психічну сферу молодших школярів

Юлія Ненько

Педагогічні закономірності формування творчої самореалізації курсантів

Світлана Плахотна

Формування творчих здібностей студентів як педагогічна проблема сучасності

Людмила Турчина

Результати дослідження підготовки старшокласників до вибору професії в умовах профільних класів

 

ВИХОВНА РОБОТА

Віра Калабська

Виховання патріотизму засобами українського фольклору (на матеріалах дитячих часописів Наддніпрянщини першої чверті ХХ ст.)

Тетяна Кочубей

Концепція виховання характеру – основоположний принцип формування цілісної особистості

Світлана Шуляк

Концепт душа у мові поезій В. Симоненка

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Наталія Антонець

Уроки історичного досвіду: Олександрівська школа-хутір для глухонімих (1903–1911)

Тетяна Бондаренко

Невтомний народник Ничипір Якович Григоріїв

Л.В. Корж-Усенко, Д.В. Мартиненко

Духовні домінанти родини Розумовських: аспект доброчинності і меценатства

Олександр Кучай

Стан та розвиток освіти в Польщі

Галина Міленіна

Виховання творчості в педагогічній спадщині С. Русової та М. Монтессорі

Наталія Побірченко

Безперервна педагогічна освіта в історичному вимірі

Тарас Сорока

Трудове навчання в загальноосвітній школі України: минуле та сучасність

Вікторія Стасюк

Вплив діяльності жіночих товариств на становлення суспільного дошкільного виховання Буковини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

 

ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Тетяна Кучай

Екологізація навчального процесу – одна з умов створення якісної освіти

Ірина Лебідь

Стан впровадження ідей Болонського процесу в Уманській філії Європейського університету

Лідія Мішіна

Глобалізація як фактор переосмислення важливості вивчення іноземної мови

Олександра Шевченко

Педагогічна творчість як вимога сучасної освіти

 

Автори