Випуск 27

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Олена Вовк

Сучасна стратегія формування англомовної граматичної компетенції у студентів-філологів

Галина Коберник

Інтерактивні технології навчання як засіб формування основ життєвої компетентності молодшого школяра

Наталія Письменна

Активізація мислення студента-піаніста як основна умова оптимізації підготовки майбутніх учителів /a>

Галина Райковська

Інформаційно-комунікаційні засоби в графічній підготовці майбутніх фахівців-інженерів /a>

Ігор Ткаченко

Використання інтерактивних технологій у вивченні астрономії /a>

Наталія Ткаченко

Умови оптимізації підготовки майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності /a>

Ольга Тутова

Неперервність у формуванні ІКТ – компетентності майбутнього вчителя математики /a>

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Надія Будій

Формування лінгвокреативних здібностей в учнів початкової школи

Ольга Гарбич-Мошора

Методи розвитку творчих здібностей інженерів-аграрників

Каріна Долінська

Використання художніх творів у процесі навчання усного мовлення на уроках англійської мови

Наталія Логвинюк

Інтерактивні методи вивчення розмовної англійської мови

Олена Плахотнюк

Цілі сучасної педагогіки США

Нестор Гупан, Олена Пометун

Формування критичного мислення учнів у процесі навчання прав людини

Анастасія Пушинська

Забезпечення інтерактивної основи колективної діяльності учнів на уроках іноземної мови

Світлана Шуляк

Інтерактивне навчання – активна взаємодія учнів та вчителя

Леонід Ятло

Опанування техніки співацького дихання в дитячому хорі

 

ВИХОВНА РОБОТА

Тетяна Гензьора, Олена Андрієнко

Роль тренінгів з формування здорового способу життя серед студентської молоді у підвищенні їх самосвідомості

Наталія Ковальчук

Соціалізація молоді у традиційних польських дослідженнях

Валентина Кушнір

Взаємодія дошкільного закладу і сім'ї у формуванні емоційно-морального досвіду дошкільника

Тетяна Плачинда

Позааудиторна робота з фізичного виховання як засіб активізації фізкультурної діяльності студентської молоді

Юлія Радченко

Теоретичні проблеми прогнозування розумового виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Олександра Кривов'я

Елементи інтерактивного навчання під час проведення лабораторних робіт з хімії у педагогічних поглядах О.І. Астахова

Вікторія Лупанова

Формування фізіологічного напрямку в теорії піанізма ХІХ-ХХ ст

 

ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Олена Ярошинська/a>

Наукове стажування як одна із форм підвищення професійної майстерності викладача вищої школи

 

Автори