Випуск 13

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Михайло Мартинюк

Роздуми про минуле, сьогодення і майбутнє Уманського педагогічного (з нагоди 75-річчя Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини)

Галина Кловак

Підготовка майбутнього вчителя-дослідника при вивченні педагогіки у вищому педагогічному навчальному закладові

Валентина Денисенко

Педагогічні умови ефективної підготовки майбутнього вчителя до проведення експедиційної роботи з учнями загальноосвітньої школи

Ігор Радченко

Використання системно-інформаційного підходу при розробці навчальних посібників

Ірина Лещенко

Роль педагога у системі дистанційного навчання як прогресивної тенденції розвитку освіти

Наталія Зайцева

Науковий апарат дослідження моделювання освітнього процесу на заняттях флористикою з метою розвитку духовної культури студентів

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Олена Пометун

Інтерактивне навчання: питання і відповіді

Алла Лопухівська

Форми організації допрофільної підготовки учнів малочисельних класів сільської школи

Олена Біда, Людмила Прокопенко

Особливості викладання курсу "Я і Україна" та сільськогосподарської праці в СМКШ

Зоя Кудрявцева

Культура мовлення в контексті глобалізаційних процесів

Віра Мелешко

Методика роботи за укрупненими блоками в класі-комплекті

Лідія Мамчур

Проблема етнолінгвістичного спрямування навчально-виховного процесу на уроках української мов

Роман Кольбух, Раїса Пріма

Суть принципу емоційності навчання та умови його реалізації

Оксана Кравчук

Використання комп'ютерної програми з курсу "Я і Україна" громадянська освіта "Мандруємо по місту Умані" на уроках у початковій школі

Олена Лавроненко

Взаємодія видів виховання у формуванні гуманістичних цінностей

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ І УЧНЯ

Тетяна Вовнянко, Тетяна Перепелюк

Психологічні механізми розвитку творчих здібностей в підлітковому віці

 

ВИХОВНА РОБОТА

Олександр Безлюдний

До питання порівняльного аналізу в контексті сімейного виховання в США та України

Ірина Суржикова

Сучасна школа С.Френе – школа ХХI століття

Віталій Качур

До питання морального виховання молоді в американській сім'ї

Василь Семенчук

Українська народнопісенна культура як засіб формування національної самосвідомості особистості

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Лідія Пироженко

Свобода у навчанні як необхідна умова самореалізації особистості в спадщині В.О.Сухомлинського

Геннадій Бондаренко

В.О.Сухомлинський про педагогіку живого слова (педагогічну риторику)

Наталія Безлюдна

Організація "Школи радості" В.О.Сухомлинського

Тамара Усатенко

Актуалізація батьківщинознавчого аспекту в шкільній практиці 90-х р. ХХ ст.

Інна Наконечна

Особливості гумористичних новоутворень у творчості Ч.Діккенса

Оксана Кравченко

Дитячі роки Пантелеймона Куліша

Людмила Вовкочин

Творча спадщина О.Довженка в контексті інтеграції загальнолюдських та національних імперативів

Олеся Бутова

Роль почуттів та емоцій у моральному вихованні молодших учнів

Ганна Іванчук

Метод діалогу: від Сократа до Ліпмана

 

Автори