Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Випуск 23

  Автор

  Назва

   

  ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

  Петро Горохівський

  Методика підготовки вчителя до уроків історії України з використанням краєзнавчого матеріалу

  Анатолій Губа

  Побудова конструкцій модулів менеджменту навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів

  Наталя Дмітренко

  Зміст профільного навчання в загальноосвітній приватній школі України

  Лариса Йовенко

  Підготовка студентів-філологів до родинного виховання у процесі оволодіння дисциплінами мовного циклу

  Ірина Пальшкова

  Формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи: практико-орієнтовний підхід

  Тетяна Плачинда

  Ставлення студентів до фізичної культури та спорту в процесі їх фізичного виховання

  Наталія Чепурна

  Проблема створення освітнього середовища сільської школи у педагогічній теорії та практиці

   

  ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Олена Василенко

  Навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх закладах: вітчизняний та зарубіжний досвід

  К. Вишневська

  Результати впровадження імітаційно-рольового навчання на заняттях з англійської мови у вищих навчальних закладах

  Оксана Гнатюк

  До методики вивчення понять «сила» і «енергія» у 7 класі 12-річної школи

  Ярослава Горохівська

  Вивчення історії рідного краю у 7-9 класах загальноосвітніх шкіл

  Галина Карловська

  Підвищення ефективності навчання іноземним мовам у 90-х роках ХХ століття

  Наталія Коломієць

  Дослідження доцільності визначення дидактичних засад застосування інтерактивних методів у навчанні молодших школярів англійської мови

  Людмила Мельник

  Сутність інтерактивного навчання та особливості його впровадження у навчальний процес

  В. Пекінер

  Методика використання лінгводидактичної спадщини К. Ушинського у процесі навчання дітей 6-7 річного віку

  Лідія Пироженко

  Інтерактивні технології навчання у початковій школі

  Ігор Ткаченко

  Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів в умовах впровадження новітніх педагогічних технологій навчання астрономії

  Наталія Шакун

  Моніторинг навчальних досягнень учнів

  Леонід Ятло, Людмила Ятло

  Принципи співацького звукоутворення та деякі особливості роботи над ним в дитячому хорі

   

  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

  Лілія Коробова

  Особливості соціально-педагогічної діяльності з дітьми, позбавленими батьківського піклування

  Сергій Петрусенко

  Значення сприятливого соціально-психологічного клімату в організації ефективної науково-методичної діяльності вчителів гімназії

  Зоряна Савчук

  Эйдетика в корекційній роботі з дітьми дошкільного віку

   

  ВИХОВНА РОБОТА

  Світлана Гончарук

  Розвиток естетичного виховання школярів у загальноосвітніх школах

  Майя Твердохлєб

  Соціальна активність – шлях до вирішення проблеми виховання особистості ХХІ століття

   

  СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

  Лариса Бадья

  Учительські з'їзди та курси на Україні у 70-ті роки ХІХ ст.

  С. Бричок

  Новації у викладанні предметів релігійного циклу в церковнопарафіяльних школах (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

  Олена Дутко

  М.І. Костомаров як викладач і педагог у спогадах сучасників

  Тетяна Кочубей

  Києво-Могилянська академія – навчальний заклад новаторського типу періоду другої половини XVII − кінця XVIII ст.

  Лідія Ткаченко

  Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди у контексті науково-педагогічної думки XVIII ст.

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2021

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – library@udpu.edu.ua

  Main Menu