Випуск 23

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Петро Горохівський

Методика підготовки вчителя до уроків історії України з використанням краєзнавчого матеріалу

Анатолій Губа

Побудова конструкцій модулів менеджменту навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів

Наталя Дмітренко

Зміст профільного навчання в загальноосвітній приватній школі України

Лариса Йовенко

Підготовка студентів-філологів до родинного виховання у процесі оволодіння дисциплінами мовного циклу

Ірина Пальшкова

Формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи: практико-орієнтовний підхід

Тетяна Плачинда

Ставлення студентів до фізичної культури та спорту в процесі їх фізичного виховання

Наталія Чепурна

Проблема створення освітнього середовища сільської школи у педагогічній теорії та практиці

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Олена Василенко

Навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх закладах: вітчизняний та зарубіжний досвід

К. Вишневська

Результати впровадження імітаційно-рольового навчання на заняттях з англійської мови у вищих навчальних закладах

Оксана Гнатюк

До методики вивчення понять «сила» і «енергія» у 7 класі 12-річної школи

Ярослава Горохівська

Вивчення історії рідного краю у 7-9 класах загальноосвітніх шкіл

Галина Карловська

Підвищення ефективності навчання іноземним мовам у 90-х роках ХХ століття

Наталія Коломієць

Дослідження доцільності визначення дидактичних засад застосування інтерактивних методів у навчанні молодших школярів англійської мови

Людмила Мельник

Сутність інтерактивного навчання та особливості його впровадження у навчальний процес

В. Пекінер

Методика використання лінгводидактичної спадщини К. Ушинського у процесі навчання дітей 6-7 річного віку

Лідія Пироженко

Інтерактивні технології навчання у початковій школі

Ігор Ткаченко

Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів в умовах впровадження новітніх педагогічних технологій навчання астрономії

Наталія Шакун

Моніторинг навчальних досягнень учнів

Леонід Ятло, Людмила Ятло

Принципи співацького звукоутворення та деякі особливості роботи над ним в дитячому хорі

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

Лілія Коробова

Особливості соціально-педагогічної діяльності з дітьми, позбавленими батьківського піклування

Сергій Петрусенко

Значення сприятливого соціально-психологічного клімату в організації ефективної науково-методичної діяльності вчителів гімназії

Зоряна Савчук

Эйдетика в корекційній роботі з дітьми дошкільного віку

 

ВИХОВНА РОБОТА

Світлана Гончарук

Розвиток естетичного виховання школярів у загальноосвітніх школах

Майя Твердохлєб

Соціальна активність – шлях до вирішення проблеми виховання особистості ХХІ століття

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Лариса Бадья

Учительські з'їзди та курси на Україні у 70-ті роки ХІХ ст.

С. Бричок

Новації у викладанні предметів релігійного циклу в церковнопарафіяльних школах (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Олена Дутко

М.І. Костомаров як викладач і педагог у спогадах сучасників

Тетяна Кочубей

Києво-Могилянська академія – навчальний заклад новаторського типу періоду другої половини XVII − кінця XVIII ст.

Лідія Ткаченко

Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди у контексті науково-педагогічної думки XVIII ст.

 

Автори