Випуск 17

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Світлана Литвиненко

Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів: інноваційні підходи

Петро Горохівський

Польова археологічна практика – важлива складова навчально-виховного процесу в університеті

Володимир Степашко

Модель науково-дослідної роботи вищого навчального закладу

Юрій Пономарьов

Особливості самостійної роботи студентів при навчанні гри на музичних інструментах

Вадим Береза

Формування критичного мислення студентів як один з необхідних чинників демократизації українського суспільства

Галина Стеценко

До проблеми створення електронного підручника

Вікторія Ципко

Дослідження ефективності навчання соціально-гуманітарним дисциплінам студентів ВНЗ культурно-мистецького напряму

Ганна Карловська

Дистанційне навчання

Євген Хриков

Теоретичні засади аналізу впливу педагогічної преси на педагогічну практику

Владислав Гусак

Особливості розвитку рухової пам'яті у процесі професійної підготовки вчителя музики

Наталія Шульга

Досвід реалізації змісту полікультурної освіти в університеті Східного Лондону (Велика Британія)

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Віра Мелешко

Організація експериментального дослідження в загальноосвітніх закладах сільської місцевості

Лідія Мамчур

Взаємодія мови і культури – необхідна умова формування комунікативної компетентності учнів

Тамара Торчинська

Ономастичний матеріал у змісті початкової мовної освіти

Ірина Демченко

Теоретичні засади дослідження творчого розвитку учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва

Валентина Плахтій

Аналіз стану сформованості основ моральної свідомості учнів початкових класів

Світлана Шуляк

Підпарадигма назв тварин у поетичній творчості Євгена Гуцала

Наталія Дудик

Соціальна робота у школах країн Західної Європи

Тетяна Зевченко

Освіта у Великій Британії в контексті освітньої стратегії Європейського Союзу

Світлана Деркач

Вивчення іноземної мови – одна з умов формування культури міжнаціональних взаємовідносин в учнів

Поліна Якименко

Зміст та дидактична організація профільного навчання у старшій школі

Маріанна Попова

Комплексний вплив музики, слова, живопису на уроках у гуманітарному класі

Наталія Кротик

Взаємодія державних структур і доброчинних організацій та фондів у становленні освіти єврейської меншини в незалежній Україні

Сергій Піскун

Педагогічне краєзнавство як феномен у сучасній системі освіти

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

Наталія Ковальчук

Самовдосконалення студентської молоді в умовах освітньо-виховного середовища педагогічного коледжу

 

ВИХОВНА РОБОТА

Олександр Безлюдний

Опікування дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування: американський досвід

Тетяна Кравченко

«Статеве питання» на сторінках вітчизняних періодичних видань 20-х років ХХ століття

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Лідія Пироженко

Підходи до побудови навчальних планів та програм вітчизняної загальноосвітньої школи в 30-х – на поч. 50-х рр. ХХ ст.

Лариса Шульга

Земства і їх роль в управлінні освітою

Анатолій Максименко

Академічні факультети французького університету до республіканських реформ кінця ХІХ століття

Ольга Молодичук

Теоретичні основи вивчення мови творів фольклору

Олександр Черевченко

Теоретичні засади поетичної мовотворчості та шляхи аналізу літературно-художнього твору

Юрій Ревук

Міфотворчість як спосіб педагогічного мислення або в черговий раз про долю вихованців А.С. Макаренка

Наталія Коломієць

Педагогічні технології: з теорії питання

Наталія Івко

Становлення та розвиток в Україні системи післядипломної освіти педагогічних університетів

Оксана Кравченко

П. Куліш та М. Костомаров: до історії взаємин

Марина Рапаєва

Використання методів навчання історії в українських школах кінця ХІХ – початку ХХ століття

Ірина Чернуха

Танець як терапевтично-корекційний засіб. Історичний аспект

 

Автори