Випуск 16

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Ольга Комар

Світові інноваційні підходи до підготовки вчителів

Світлана Совгіра

Методика організації та структура навчального процесу з екології у вищому навчальному закладі

Наталя П'ясецька

Теоретико-методологічні основи становлення валеологічної культури педагога

Леся Містрюкова

Місце і роль навчально-польової практики із зоології хребетних у педагогічному ВНЗ при підготовці учителя біології

Оксана Клочко

Поглиблення навичок обробки графічних об'єктів у процесі вивчення спецкурсу «Геоінформаційні системи»

Ірина Марчук

Аналіз конкретних ситуацій як засіб формування професійно важливих якостей майбутнього соціолога

Юлія Шевченко/a>

Формування творчої особистості курсанта Черкаського інституту пожежної безпеки при вивченні англійської мови

Мелінда Стась

Сучасний стан проблеми формування естетичних творчих якостей і умінь майбутніх вчителів у педагогічній теорії та практиці

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Інна Осадченко

Дидактичні основи активності молодших школярів (на основі аналізу поняття «дитяча творчість»)

Олена Чепка

Принципи функціонування освітнього комплексу «школа – дошкільний навчальний заклад»

Микола Гагарін

Морально-естетичні почуття як провідна складова емоційно-почуттєвої сфери молодших школярів

Світлана Шумаєва

Медіа компетентність як складова загальної мас-медійної просвіти учнів

Людмила Войтова

Шкільне краєзнавство – провідний напрям краєзнавчої роботи

Валентина Омельченко

Попередження типових помилок при вивченні англійської мови: окремі аспекти

Світлана Сидоренко

Театральне мистецтво як засіб творчого розвитку особистості молодшого школяра

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

Олена Васильченко

Обдарованість як багатогранне явище сьогодення

 

ВИХОВНА РОБОТА

Олександр Безлюдний

Сучасна українська сім'я як чинник соціального розвитку особистості дитини

Інна Печенко

Принципи реалізації системи соціально-педагогічного супроводу соціалізації особистості в дошкільному дитинстві

Геннадій Бондаренко

Традиційні види національного соціально-побутового красномовства

Оксана Голобородько

Особистісно орієнтована парадигма у сучасному морально виховному процесі

Людмила Іщенко

Характеристика змісту екологічного виховання старших дошкільників та першокласників

Лариса Йовенко

Праця як фактор народного виховання

Неля Скрипник

Теоретичні засади виховання толерантності

Юлія Федорова

Структура та причини появи молодіжної субкультури у соціально-педагогічному аспекті

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Лариса Шульга

Реформування управління освітою: історичний контекст

Ірина Білецька

Мова як засіб полікультурної освіти у США

Тетяна Кравцова

Вивчення індивідуальних особливостей дитини представниками реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття

Ірина Яровенко

Роль преси етнічних українців у розвитку українського шкільництва у Великобританії

Анатолій Форостян

Періодична преса Півдня України ІІ половини ХІХ століття – джерело культурного розвитку учнівської молоді

 

ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Надія Стеценко

Болонский процес: проблеми і перспективи

Оксана Заболотна

ECTS – шлях в Європу …через Америку?

 

Автори