Випуск 15

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Марія Семенюк, Раїса Пріма

Комунікативна компетенція у структурі професійної підготовки вчителя початкових класів

Світлана Січкар

Лінгвістична шевченкіана: стан, перспективи

Ірина Толстунова

Синтетичний підхід до формування професійних якостей фахівця з перекладу: постановка проблеми

Ірина Гушлевська

Стандарти інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній освіті США

В. Ципко

Роль соціально-гуманітарних наук у формуванні особистості студента вищого навчального закладу

Зоя Сирота

Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів музики початкових класів

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Аділе Бекірова

Збереження здоров'я – показник сформованості громадянської культури молодших школярів

Ірина Мельник, Світлана Степанюк

Наукові підходи до поняття самоконтролю та його формування у молодших школярів

Алла Лопухівська

Теоретичні основи формування соціально-комунікативної активності учнів сільської школи

Віра Мелешко

Особливості формування навчально-виховного середовища у сільській школі

Лідія Мамчур

Основні форми міжособистісної комунікації

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

Наталія Сербіновська

Особливості Я-репрезентації у сновидіннях

А.Пінчук

Психолого-методичні основи формування знань про історичну особу в учнів підліткового віку

Ігор Лебедик

Особливості вивчення самореалізації особистості

 

ВИХОВНА РОБОТА

Аліна Коваленко

Прийомна сім'я як одна з можливостей забезпечення права дітей-сиріт на виховання в родині

Оксана Голобородько

Виховне значення рольової гри на уроках іноземної мови

Олександр Безлюдний

Американський досвід взаємодії школи, сім'ї і громадськості

Олена Ярошинська

Сучасні тенденції розвитку інституту батьківства на Україні

Вікторія Зажирко

Окремі напрями виховання особистості на заняттях іноземної мови в коледжі

Ольга Чорна

Показники та рівні сформованості у молодших школярів шанобливого ставлення до людей

Лариса Йовенко

Релігія як фактор виховання в українській родині

Тетяна Карпюк

Перетворення ґрунтів м. Луцька під впливом антропогенного навантаження

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Наталія Побірченко

Гнилосиров Василь Степанович (1836-1900)

Галина Карловська

Основні етапи розвитку методики викладання іноземних мов у вищій школі (1975-2000 рр.)

Наталія Лосєва

Витоки самореалізації в зарубіжній педагогіці XVIII – XIX століть

 

ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Неля Побірченко

Концептуальні орієнтири впровадження болонського процесу у професійну підготовку майбутнього вчителя

 

ДО ЮВІЛЕЮ О.ЗАХАРЕНКА

Наталія Чепурна

Формування відповідальності у дітей та молоді в умовах свободи вибору (в контексті педагогічних ідей В.О. Сухомлинського і О.А. Захаренка)

Ірина Суховій

Спогади випускниці Сахнівської школи про Олександра Антоновича Захаренка

Сергій Захаренко, Наталія Орлова

Роль сім'ї у формуванні особистості (підгрунтя формування педагогічних поглядів О. Захаренка)

 

Автори