Випуск 11

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Антосієва Л.В.

Засоби формування у студентів педагогічної культури спілкування з батьками учнів

Кочубей Т.Д.

Використання інтерактивних методів навчання на лабораторних заняттях з математики

Побірченко О.М.

Модель підготовки майбутнього вчителя до роботи в сільській школі

Завалко К.В.

Науково-теоретичні засади самовдосконалення викладача-скрипаля

Агадуллін Р.Р.

До проблеми загальнокультурної підготовки майбутніх учителів

Максимчук Б.А.

Основні знання й уміння учителя початкової школи для організації спортивно-масової роботи

Гуральник Н.П.

Кредитно-модульна технологія в мистецькій освіті: від концепції до практики фортепіанного навчання

Бондар Г.О.

Пошук шляхів формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів при викладанні філологічних дисциплін

Кремешна Т.І.

До питання формування гуманістичної позиції майбутніх учителів

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Біда О.А., Картель М.В.

Застосування інтерактивних технологій на уроках у початкових класах

Суржикова І.А.

Педагогічна техніка С.Френе "Друкарня в школі": вчорашній день чи сучасність?

Головань Т.О.

Проблема забезпечення ціннісно-орієнтаційної та практичної спрямованості змісту курсу правознавства у формуванні інтересу старших підлітків

Зевченко Т.М.

Виховання у школах Великої Британії

Дудик Н.Т.

Організація та традиційні особливості соціальної роботи у Великій Британії

Матвієнко О.В.

Структурні трансформації систем обов'язкової освіти країн Європейського Союзу

Дронговська А.Ф.

Формування в учнів навичок ділового спілкування іноземною мовою

Сундук Р.В.

Ідеї холістичного навчання у реформуванні освіти на засадах поліпарадигмальності

Постоленко І.С.

Демократизація освітнього процесу в Україні

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ І УЧНЯ

Заєць С.С.

Адаптація як соціально-психологічний механізм соціалізації особистості

 

ВИХОВНА РОБОТА

Кравченко Т.В.

Особливості взаємодії сім'ї та школи у формуванні особистості дитини

Асанова З.Р.

Методи виховання в кримськотатарській етнопедагогіці

Заредінова Е.Р.

Історико-педагогічні основи формування морально-ціннісних взаємин батьків і дітей у кримськотатарській сім'ї

Бевз О.П.

Саморозвиток підлітка в особистісно зорієнтованому виховному процесі

Іванчук Г.П.

Особистість у контексті її саморозвитку

Красовська Г.В.

Вплив фізичного розвитку студентів на активність їх життєдіяльності

Бойченко В.В.

Технологія полікультурного виховання молодших школярів

Діхтяренко З.М.

Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності (експериментальна робота)

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Побірченко Н.С., Ігратенко Н.В.

Золотий засів Олексія Андрієвського

Березівська Л.Д.

Реформування шкільної освіти в Україні в 1899-1904 рр.: передумови, хід, напрями, наслідки

Ремезовська Н.М.

Стандартизація змісту середньої освіти в контексті реформування освіти у Великій Британії

Акіншева І.А.

Основні аспекти розглядання соціальної історії в історичній освіті

Усатенко Т.П.

Мова − визначальний концепт становлення українознавства як науки

Чайка О.М.

Організація процесу читання (на матеріалі методичних рекомендацій М.О.Тростнікова)

Волошина В.В.

Духовне становлення дитини через книгу як принцип розвитку гармонійної особистості в педагогічній теорії В.О.Сухомлинського

Горбатюк Н.М.

К.Д.Ушинський про ідею народності у вихованні

Хлистун І.Г.

Сімейні виховні цінності у родині Старицьких – Лисенків

Шевчук О.М.

Внесок П.Г.Житецького в історію заснування Колегії Павла Галагана

Комар В.П.

Теоретичні аспекти системи фізичного виховання школярів П.Ф.Лесгафта (1837-1909 pp.)

 

Автори