Випуск 9

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Кузь В.Г.

Готуємо сільського вчителя – вихователя

Побірченко Н.С.

Роль науково-методичного центру нових освітніх технологій у професійній підготовці майбутніх учителів

Мелешко В.В.

Формування професійної компетентності керівника малокомплектної школи

Біда О.А., Картель М.В.

Підготовка майбутніх учителів до організації самостійної роботи в сільській малокомплектній школі при викладанні дисциплін природничого спрямування

Коваль В.О.

Методика формування фонетико-орфоепічної компетенції студентів-словесників ВНЗ

Денисенко В.А.

Підготовка майбутнього вчителя до проведення експедиційної роботи з учнями малокомплектної школи

Жара Г.І.

Підготовка студентів педагогічного університету до викладання валеології в сільській школі

Берладин О.А.

Механізм реалізації базисної моделі вчителя малокомплектної початкової сільської школи

Йовенко Л.І.

Мовні традиції української родини у підготовці майбутніх учителів

Муковіз О.П.

Використання інформаційних технологій у формуванні вмінь самостійно-пізнавальної діяльності майбутніх учителів сільської школи

Баліцька Н.Г.

Підготовка студентів до навчання рідної мови в сполучених класах

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Вашуленко М.С.

Реалізація ідей випереджувального навчання молодших школярів в умовах класу-комплекту

Тевлін Б.Л.

Урок у малокомплектній школі

Коберник Г.І.

Індивідуалізація навчання в сільській малокомплектній школі

Комар О.А.

Застосування інтерактивних технологій на уроках математики

Роєнко Л.М.

Каліграфічні хвилинки та особливості їх проведення в класах-комплектах

Торчинська Т.А.

Система роботи з орфографії під час вивчення фонетики у початковій малокомплектній школі

Кравчук О.В.

Застосування комп'ютерних технологій у сільській малокомплектній школі

Діхтяренко З.М.

Підручники та зошити з основ здоров'я – перший крок до формування наполегливості молодших школярів засобами рухливих ігор

Кучеренко І.А.

Розвиток стилістичних умінь і навичок упродовж вивчення фонетики

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ І УЧНЯ

Дзега В.Д.

Психолого-педагогічна діагностика в сільських малонаповнюваних школах

 

ВИХОВНА РОБОТА

Пащенко Д.І.

Понятійний апарат з проблеми гуманізації та гуманітаризації освіти і виховання

Мозгальова Н.Г., Пальонний В.І.

Сучасна музика українських композиторів для дітей та її виховні можливості

Сирота З.М.

Теоретико-методологічні засади підготовки майбутнього вчителя до естетичного виховання учнів у сільській школі

Черненко Л.М.

Колір як засіб виховання емоційності на уроках образотворчого мистецтва

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Кочубей Т.Д.

Духовні школи в Україні: історичний аспект

Литвиненко С.А.

Актуалізація педагогічних ідей В.Сухомлинського в організації виховного простору сучасної початкової школи

Коляда Н.М.

Методична робота в недільних школах України (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.)

 

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ "ШКОЛА – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД"

Рогальська Н.В.

Правове виховання дітей в НВК "школа – дошкільний навчальний заклад"

Печенко І.П.

Різновікова взаємодія вихованців комплексу "школа – дошкільний навчальний заклад" як чинник соціалізації

Іщенко Л.В.

Індивідуально-диференційоване навчання дітей 5 - 7 років у процесі математичного розвитку

Гаврилюк С.М.

Педагогічна ефективність театралізованої діяльності дітей різного віку в навчально-виховному комплексі "школа – дошкільний навчальний заклад"

 

Автори