Випуск 8

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Біда О.А.

Світоглядне спрямування змісту природознавчої освіти в педагогічному вищому навчальному закладі на основі існуючих біологічних концепцій

Мелешко В.В.

Контроль як засіб управління сільською мало комплектною школою

Лопухівська А.В

Розвиток організаційних форм навчальної діяльності учнів у сільських загальноосвітніх навчальних закладах

Фоменко Н.А.

Проектування змісту туристської освіти

Кочина Л.П., Сіданич І.Л.

Організація навчально-виховного процесу в малокомплектній школі

Кловак Г.Т.

Науково-педагогічний комплекс як форма реалізації ступеневої підготовки майбутнього вчителя-дослідника

Семеног О.М.

Професійна спрямованість навчально-наукових практик на філологічному факультеті педуніверситету

Йовенко Л.І.

Підготовка студентів-філологів до родинного виховання у процесі пошукової народознавчої діяльності

Муковіз О.П.

Теоретичні основи організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Коберник О.М.

Соціалізація особистості сільського школяра в процесі предметно-перетворювальної діяльності

Логачевська С.П.

Педагогічна творчість сільського вчителя

Мельник Ю.С.

Сучасні підходи до формування алгоритмічної культури особистості

Манжелій Н.М.

Організаційно-педагогічні основи діяльності сільських навчально-виховних комплексів "школа-дитячий садок"

Пащенко С.Ю.

Роль школи у створенні соціально-педагогічного комплексу на селі

Бондаренко Г.Л.

Формування риторичної культури молодшого школяра засобами народного золотослова

Шевчук І.В

Прийоми активізації творчого мислення учнів початкових класів на уроках математики

Роєнко Л.М.

Вплив трудової активності на формування особистості молодшого школяра

Печенко І.П.

Сільський навчально - виховний комплекс: реалії сьогодення та перспективи розвитку

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ І УЧНЯ

Кутішенко В.П.

Взаємозв'язок емоційних проявів молодших школярів на уроці з модальністю їх ставлення до учбової діяльності

Козич І.В., Семеренко П.О.

Педагогічне спілкування при вирішенні конфліктних ситуацій

 

ВИХОВНА РОБОТА

Кузь В.Г.

Школа О.Захаренка – центр виховуючого середовища

Завацька Л.М., Платонова О.Г.

Проблема особистісного виховання у творчий спадщині В.О.Сухомлинського

Кірдан О.Л.

Дослідження педагогічних аспектів діяльності класного керівника

Фицик І.Д.

Політика: акценти інформаційного забезпечення національних інтересів України в стосунках з Російською Федерацією

Зевченко Т.М.

Проблема цілей виховання у сьогоднішній школі Великої Британії

Кравченко Т.В.

Особливості виховання та соціалізації дитини в сучасній українській сім'ї

Дудик Н.Т.

Соціалізація особистості як результат соціально-педагогічної роботи з дітьми

Лаппо В.В.

Формування етнічної самосвідомості дітей 5 - 6 річного віку в умовах дошкільного освітнього закладу

Волошин П.М.

Стан проблеми громадянського виховання молодших школярів у теорії і практиці сучасної школи

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Побірченко Н.С.

Ідеї розвитку особистості в контексті зарубіжної наукової думки

Яворська С.Т.

Початкова школа на рубежі століть

Пащенко M.I.

В.О.Сухомлинський про розвиток активної пізнавальної діяльності

Ярошинська О.О.

Формування засад інституту батьківства в історії української педагогічної думки ІХ –ХVІІІ століття

 

Автори