Випуск 6

Автор

Назва

 

ДО 85-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

Кузь В.Г.

Особистісно орієнтована педагогічна технологія – нова освітня філософія

Побірченко Н.С.

Василь Сухомлинський: формування дитячої особистості засобами художньої літератури

Коберник Г.І., Коберник О.М.

Педагогічні умови формування основ громадянського виховання школярів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського

Кочубей Т.Д.

Антропологізм педагогіки В.О.Сухомлинського

Мамчур Л.І.

Робота В.О.Сухомлинського над підвищенням орфографічної і пунктуаційної грамотності учнів

Пархета Л.П.

Шляхи аналізу літературного твору в педагогічній практиці В.О. Сухомлинського

Саєнко Т.О.

Формування педагога-творця у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Шапошнікова І.М.

Формування дидактичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи: технологічний аспект

Ріднєва Л.Ю.

Народознавчий потенціал народної медичної лексики української та російської мов

Лозенко А.П.

Проблемна лекція у контексті особистісно спрямованої дидактичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Мелешко В.В.

Контроль як засіб управління малокомплектною школою

Левшин М.М.

Неперервність у формуванні інформативної культури майбутніх учителів і учнів початкових класів

Кловак Г.Т.

Використання педагогічної діагностики у практиці роботи сучасної початкової школи

Єрмак Н.П.

Відсутність вміння розв'язувати навчальну задачу з хімії як одна з методичних проблем учителів сільської школи

Кравчук О.В.

Роль комп'ютерної техніки у формуванні творчої особистості вчителя початкових класів

Іванчук Г.П.

Зміст і завдання програми Метью Ліпмана "Філософія для дітей"

Сіфусе Н.І.

Розвиток особистості дитини через впровадження інтерактивних і технологій навчання

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ І УЧНЯ

Моляко В.О.

Психологія творчості – нова парадигма дослідження конструктивної діяльності людини

Ігнатенко Н.В.

Психологічна характеристика тексту й проблеми його розуміння

Вашуленко О.В.

Психологічні передумови організації повторення

Третяк Т.М.

Психологічні особливості розв'язування підлітками творчих задач за умов раптових заборон

Діхтяренко С.Ю.

Розуміння студентами сучасних пісень

Герасимчук І.В.

Психолого-педагогічні засади групової роботи

 

ВИХОВНА РОБОТА

Сухомлинська О.В.

Виховання як соціальний процес: особливості сучасних трансформаційних змін

Пустовіт Г.П.

Формування ціннісного ставлення до природи як етап розвитку творчої особистості

Лопухівська А.В.

Впровадження учнівського самоврядування в практику шкільного життя

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Яворська С.Т.

Спадщина С.Х. Чавдарова у контексті розвитку методики навчання мови

Кірдан О.Л.

Виховна діяльність груповодів у школах України 1921-1929 років

Макарчук В.В.

Використання досвіду шкіл 60-70 р.р. в сучасних новаторських середніх освітніх школах

 

Автори