Випуск 3

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Кузь В.Г.

Сільська школа, сільський вчитель ХХІ століття

Кузмінський А.І.

Місце університету в системі підготовки працівників освіти для сільської місцевості

Козій М.К.

Фактор народної мудрості у формуванні громадянськості викладача професійного вузу

Солдатенко М.М.

Деякі аспекти навчально-пізнавальної діяльності учнів

Побірченко О.М.

Модель особистості вчителя початкової школи

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Коберник О.М.

Модель організації предаметно-перетворювальної діяльності учнів сільської школи

Логвіна-Бик Т.А.

Специфіка управління навчально-виховним процесом в сільських загальноосвітніх школах

Гринчук І.П., Фещур О.В.Гринчук І.П., Фещур О.В.

До проблеми методичного забезпечення курсу "Художня культура"

Грищенко С.А.

Теоретико-методологічні засади технологій навчально-виховного процесу, щодо профілактики негативних проявів у поведінці неповнолітніх

Потапова Н.І.

Навчальна діяльність як чинник інтелектуального розвитку учнів молодшого шкільного віку

Кукуленко-Лук'янець І.В.

Можливості застосування особистісно-креативного підходу у навчально-виховній роботі із учнями сільської школи

Бондаренко М.І.

Уміння працювати з літературними джерелами – важлива умова самоосвітньої діяльності

Демченко І.І.

Роль мистецтва у творчому розвитку молодшого школяра

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ І УЧНЯ

Рибалка В.В.

Психолого-педагогічні засади організації особистісно орієнтованої підготовки учнівської молоді в системі неперервної професійної освіти

Помиткін Е.О.

Духовно-орієнтаційний підхід в процесі психологічного консультування учнів

Помиткіна Л.В.

Психолого-педагогічний аналіз сучасних підходів до гармонійного розвитку особистості учня

Поліщук Ю.Й.

Самоідентифікація особистості в процесі соціально-педагогічної діяльності молодіжного об'єднання

Становських З.Л.

Роль рефлексії у формуванні професійної самоідентичності

Саєнко Т.О.

Психолого – педагогічні аспекти творчої активності майбутнього вчителя

Крюкова Д.Ф.

Проблема розвитку учнів та психологічні вимоги до сучасного підручника

 

ВИХОВНА РОБОТА

Бех І.Д.

Особистісно-орієнтована модель виховання як науковий конструкт

Лопухівська А.В.

Організація виховної роботи в умовах індивідуального навчання сільських школярів

Кочубей Т.Д.

Проблема періодизації дитинства у людинознавчих науках та її вплив на процес навчання та виховання

Лавроненко О.М.

Формування гуманістичних цінностей – важливий аспект виховання молодших школярів

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Сухомлинська О.В.

Історія педагогіки як наука і як навчальний предмет: актуальні проблеми

Побірченко Н.С.

Київська громада: південно-західний відділ Російського географічного товариства у Києві (70-ті роки ХІХ століття)

Біда О.А.

Особливості методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці у радянський повоєнний період

Кловак Г.Т.

Діяльність студентських наукових гуртків в університетах України (ХІХ – початок ХХ століття)

Коваль В.О.

Лінгвістична та лінгводидактична проблематика у працях Івана Огієнка

Наконечна О.І.

Просвітницько-педагогічна діяльність Володимира Леонтовича

Середюк О.С.

Гімназія гуманітарно-естетичного профілю, інтернат – заклад нового типу на селі

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Автори

 

Содержание