Випуск 2

Автор

Назва

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Сухомлинська О.В.

Філософія для дітей як педагогічна проблема

Байбара Т.М.

Процес навчання в початковій школі. Його суть і структура

Корсакова О.К., Трубачева С.Е.

Формування змісту сучасної шкільної освіти

Пироженко Л.В.

П.Д.Юркевич про формування основ початкової школи

Присяжнюк Н.І.

Форми організації навчально-виховного процесу в початкових класах

Михайловська М.В.

Як підготувати і провести урок з хімії в умовах індивідуального навчання

Журавель С.В.

Методичне забезпечення індивідуального навчання

Мельник Ю.С.

Методика формування в учнів 1-4 класів уявлень про інтерфейс користувача та вміння використовувати його у навчальній діяльності

Прищепа О.Ю.

Недоліки письма і їх причини

Коберник Г.І.

Особливості навчання дітей сільської початкової школи

Ткачук Л.В.

Педагогічна інструментовка ситуацій успіху

Шульга Л.А.

Активізація процедури формування моральних переконань у дітей молодшого шкільного віку

Шевчук І.В.

Активізація розумової діяльності учнів початкових класів сільських шкіл на етапі перевірки домашніх завдань з математики

Демченко І.І.

Вплив образотворчого мистецтва на творчий розвиток учнів початкових класів

Перфільева Л.П., Яценко А.О., Дячук П.В.

Школа села - шлях у майбутнє

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ І УЧНЯ

Коваль С.Б.

Психолого-педагогічний аспект розвивального педагогічного спілкування

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Кічук Н.В.

Майбутній вчитель сучасної сільської школи: вектор вузівської підготовки

Божко Г.І., Нестеренко Л.П.

Підготовка студентів до роботи у малокомплектному сільському дошкільному закладі

Гібалова Н.В.

Застосування нових інформаційних технологій до оцінювання навчальних досягнень студентів вищих навчальних педагогічних закладів

Коваленко Т.В.

Український народний костюм у підготовці вчителя початкових класів та хореографії

Бережинська Т.В.

Готовність вчителя до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів

Кохно Т.М., Цимбал В.М., Цимбал М.В.

Окремі елементи змісту валеологічної освіти в педагогічних вузах

Олійник О.М.

До питання про соціалізуючи функцію діяльності сільського вчителя

 

ВИХОВНА РОБОТА

Лопухівська А.В.

Cтановлення учнівського самоврядування в сільських загальноосвітніх навчальних закладах

Кравченко Т.В.

Сучасна сім'я в контексті її виховної функції

Ясинська А.М.

Особистісно орієновані технології екологічного виховання старших школярів у процесі навчання

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Побірченко Н.С.

Життя - подвиг. О.О.Русов - український громадський діяч, учений, педагог /1847-1915/

Пащенко Д.І.

Гуманістичний імідж учителя і чинники впливу на нього: історія та сучасність

Біда О.А.

Стан методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці у радянський період (1917-1941 рр.)

Кловак Г.Т.

Про внесок В.Б. Антоновича у розвиток науково-дослідницької діяльності студентів університету

Ковальчук І.В.

Організація позашкільної виховної роботи на буковині (кінець ХІХ – початок ХХ століття)

Кірдан О.Л.

Виховна діяльність груповодів в школах України 1921 - 1929 років

Диба С.Г.

Історичні та соціальні особливості розвитку скаутського руху в Україні

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Автори

 

Содержание