Випуск 1

Автор

Назва

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Коберник О.М.

Загальна характеристика життєвої активності учнів сільської школи

Волощук І.С.

Особливості індивідуального навчання дітей з підвищеними академічними здібностями

Масол Л. М.

Концептуальні засади формування змісту загальної мистецької освіти в контексті державних стандартів

Трубачева С.Е.

Дидактичні засади реформування змісту шкільної освіти

Бас Г.Г., Мельник Ю.С.

Самостійна робота як форма індивідуального навчання учнів сільських шкіл

Прищепа О.Ю., Присяжнюк Н.І.

Шляхи подолання труднощів у засвоєнні навичок письма

Липова Л.А.

До питання про особистісно орієнтоване навчання

Волошина Г.П.

Переказ як засіб розвитку творчого потенціалу молодших школярів в умовах сільської школи

Коберник Г.І.

Оптимізація форм організації навчальної діяльності молодших школярів сільської школи

Ткачук Л.В.

Дія механізму підкріплення у навчальному процесі

Біда О.А., Картель М.В., Прокопенко Л.І.

Умови організації навчально-виховного процесу сільської малокомплектної школи

Шевчук І.В.

Творче спрямування уроків математики у сільській початковій школі

Новосельська В.В.

Вальдорфська педагогіка як інтернаціональний феномен

Кравчук О.В.

Проблеми комп'ютеризації навчального процесу в початковій школі

Осадченко І.І.

Розвиток говоріння молодших школярів – основа комунікативної лінії освітньої галузі "мова і література"

Кравчук Ф.Ф.

Формування композиційних умінь в учнів 5-7 класів засобами живопису

Демченко І.І.

Актуальність проблеми творчого розвитку учнів початкової школи

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ І УЧНЯ

Якимчук Б.А.

Образне мислення в процесі творчої діяльності

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Савченко О.Я.

Сучасні тенденції підготовки вчителя ХХІ століття для оновленої національної школи

Вашуленко М.С.

Мовленнєва підготовка вчителя початкових класів

Кузь В.Г.

Формуємо вчителя сільської школи

Байбара Т.М.

Зміст курсу "методика навчання природознавства в початкових класах" у вищих педагогічних навчальних закладах

Кловак Г.Т.

Координація студентської науково-дослідної роботи у професійній підготовці майбутнього вчителя сільської школи

Денисенко В.А.

Підготовка майбутніх учителів до національного виховання учнів у процесі етнопедагогічної експедиції

Розгон В.Г.

Державна атестація в умовах ступеневої підготовки педагога-музиканта

Найденко М.В.

Підходи до підвищення кваліфікації вчителів музики на курсах в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти

 

ВИХОВНА РОБОТА

Вугрич В.П.

До питання про майбутнє сучасних шкіл-інтернатів

Качур М.М.

Патріотичне виховання молодших школярів засобами художнього краєзнавства (теоретичний аспект)

Пічкур М.О.

Культурологічні тенденції у теорії художнього виховання школярів

Печенко І.П.

Особливості соціалізації вихованців навчально-виховного комплексу "Школа-дитячий садок"

Шульга Л.А

Співробітництво батьків і вчителів у моральному вихованні молодших школярівv

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Побірченко Н.С.

Життя задля просвіти українського народу

Пащенко Д.І.

Елементи гуманістичного світогляду філософів античності

Мішкурова В.Ф.

Дидактичні погляди підготовки творчої особистості в школі 20-х років

Добровольська Т.М.

Історія виникнення Київських та Чернігівського приютів

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Автори

 

Содержание