2012 рік. Випуск 2


Автор

Назва

 

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Артемій Теодорович

Айзек Леон Кендел (1881-1965) - людина світу

 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Оксана Першукова

Регіональні особливості моніторингу якості шкільної освіти у Великій Британії та Північній Ірландії

Наталія Філіпенко

Інформаційно-комунікаційні технології навчання музичного мистецтва: досвід Польщі

Яна Полякова

Особливості організації релігійної освіти у Північній Ірландії (історія й сучасність)

Інна Лаухіна

Організація вивчення релігії у школах Франції в контексті європейських культурних традицій

Оксана Максименко

Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов як напрям європейської іншомовної освіти

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Наталія Долгова

Ґенеза фізичного виховання та спорту в університетській освіті Польщі

Тетяна Коляда

Генеза елітної освіти у Великобританії (на прикладі школи Рагбі)

Юрій Гоцуляк

Реалізація спеціальних освітніх програм для обдарованих учнів у провінції Онтаріо (Канада): адміністративно-правовий аспект

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Євгенія Чернишова

Розвиток кадрового потенціалу навчальних закладів системи вищої освіти: зарубіжний досвід

Наталія Мельник

Підготовка педагогічних кадрів для дошкільної освіти у США

Сергій Бобраков

Особливості професійної підготовки вчителів у вищих педагогічних школах Німеччини

Марина Кривоніс

Форми і засоби неперервного професійного розвитку вчителів у США

Тетяна Толкова

Теоретичні проблеми професійної підготовки фахівців за магістерськими програмами в Україні та США

Олена Степаненко

Формування готовності викладачів вищої школи до попередження та розв'язання професійних конфліктів

Людмила Глушок

Зміст та структура навчальних планів і програм підготовки магістрів дошкільної освіти в університетах Австралії

 

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Олена Ковальчук

Від реформування освіти до реструктуризації школи: досвід країн Західної Європи

Віталій Третько

Концептуальні підходи до проектування стандартів з підготовки фахівців міжнародних відносин у Росії

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Інформаційне повідомлення про можливість публікування матеріалів досліджень у журналі «Європейські дослідження в управлінні освітою»

 

Інформаційне повідомлення про можливість участі у міжнародному проекті EMINENCE в рамках програми ERASMUS MUNDUD для студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів

 

Автори

 

Анотації