2012 рік. Випуск 1

 

Автор

Назва

 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Людмила Кнодель

Взаємодія ринку праці та системи освіти у Німеччині

Ольга Тарасова

Реалізація магістерських програм з міжнародних відносин в університетах США

Кобіяжон Абдуллаєв

Початкова освіта у зороастрійців (російською мовою)

Валентина Мішак

Форми релігійної освіти в австрійській школі у післявоєнний період (1945-1975 р.)

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Ольга Плахотнік, Олександр Безносюк

Аналіз чинників розвитку сучасної вищої освіти у світі й Україні (російською мовою)

Ярослав Пилинський

Гуманітарний вимір розвитку освіти в США й Україні

Наталія Пасько

Мельбурнська модель навчальних планів як домінанта дискусії щодо змін у вищій освіті Австралії

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Оксана Чугай

Історія становлення та розвитку професійної підготовки педагогів для роботи з дорослими у США

Ірина Литовченко

Особливості професійної підготовки фахівців-андрагогів у США

Сергій Бобраков

Практико-орієнтована підготовка магістрів освіти в університетах Німеччини

Надія Котельнікова

Концептуальні засади розвитку післядипломної освіти вчителів у Китаї

Олена Хижняк

Використання позитивного досвіду Великобританії у підготовці майбутніх учителів в Україні

Тетяна П'ятакова

Розвиток інклюзивної компетентності вчителя: швейцарський досвід

 

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Марина Бойченко

Вплив інтернаціоналізації на розвиток інноваційних процесів в управлінні європейською вищою освітою

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Автори

 

Анотації