2011 рік. Випуск 3-4


Автор

Назва

 

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Артем Теодорович

 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Наталія Лавриченко

Світоглядні витоки й орієнтири шкільного громадянознавства у Великій Британії

Ярослава Бельмаз

Особливості професійного розвитку викладачів вищої школи у Великій Британії та США

Тамара Пілюгіна

Стандарт змісту професійної підготовки майбутніх працівників податкової служби у вищих навчальних закладах США

Ольга Мілютіна

Полікультурна освіта молоді шкільного віку: європейський підхід

Віра Вутова

Філософські засади фінської освіти (англійською мовою)

Ярослава Логвінова

Обгрунтування сутності компетентнісного підходу в освіті у працях українських і зарубіжних учених

Наталя Гут

Роль і місце іноземних мов в реалізації освітньо-професійних програм підготовки магістрів у США

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Ольга Дєнічева

Зміст і форми оцінювання навчальних досягнень учнів в гімназіях Австрії

Марина Юрченко

Особливості функціонування сучасної шкільної освіти в Іспанії

Олена Федоренко

Організація підготовки спеціалістів напряму «туризм» в Угорщині

Надія Шеверун

Особливості організації та змісту іншомовної підготовки студентів технічних університетів Польщі

Наталія Мельник

Моделі сучасного курікулуму для дошкільної освіти у США

Марина Чикалова

Роль університетських осередків міжнародного співробітництва у формуванні компетентісних якостей майбутніх менеджерів міжнародного туризму

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Алісія Скібіцька, Марія Шиманська

Розвиток польської системи педагогічної підготовки на прикладі вищої школи професійної освіти в Плоцьку (польською мовою)

Любов Hос

Комп'ютерні технології у програмах підготовки вчителів початкової школи: канадський досвід

Zofia FRACZEK

Підготовка вчителів у контексті проблем сучасного виховання (польською мовою)

Леся Шевчук

Професійна підготовка інформаційно компетентного вчителя: європейський контекст

Валентина Мішак

Підготовка педагогічних кадрів з релігійної освіти для середніх шкіл Австрії

 

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Ева Вішнєвська

Польська освітня система у період структурних змін після 1989 року - стратегії і завдання (польською мовою)

Лілія Ериневич/a>

Стандарти навчальних досягнень як складова моніторингу якості освіти в США

Світлана Лук'янчук

Реформа американської школи як важлива умова реалізації полікультурного виховання учнів у дослідженнях вчених США

Барно Сирлибоева

Изучение социально-философских, психологических и педагогических аспектов понятия «информационная безопасность

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ до вступу до Всеукраїнської асоціації порівняльної педагогіки та міжнародної освіти (підготувала Олена Локшина)

 

Автори

 

Анотації