2011 рік. Випуск 2


Автор

Назва

Автор

Назва

 

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Олена Локшина

 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Айман Берикханова

Провідні чинники національного виховання в контексті соціально-гуманітарної підготовки студентів у Казахстані (російською мовою)

Наталя Уварова

Формування у студентів ціннісного ставлення до родини у відкритому соціокультурному просторі Росії (російською мовою)

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Ельжбета Корнацька-Сквара

Міжкультурна комунікація в контексті спілкування в родині (польською мовою)

Світлана Заскалєта

Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах ЄС

Анна Верніцька

Сутність естетичного виховання та шляхи його здійснення у шкільній освіті Франції

Оксана Шацька

Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в КНР (70-ті pp. XX cm. - початок XXI cm.)

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Юлія Клименко

Реалізація програм професійної мобільності європейських педагогів

 

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Марина Бойченко

Вплив інтернаціоналізації на розвиток інноваційних процесів в управлінні європейською вищою освітою

Жанна Черешкова

Порівняльна характеристика процесів глобалізації та інтернаціоналізації в контексті формування сучасної освітньої політики

Ірина Чистякова

Інноваційні мережеві технології в системі середньої освіти Великої Британії: історична ретроспектива

Тетяна Голуб

Модернізаційні аспекти організації науково-дослідницької роботи студентів у технічних університетах Німеччини

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Резолюція Міжнародної наукової конференції «Розвиток освітніх систем у глобальному вимірі: тенденції і прогнози» (26-27 травня 2011 року)

 

Словник франкомовних термінів, що стосуються загальної середньої освіти (укладений В. О. Папіжук)

 

Автори

 

Анотації