2011 рік. Випуск 1


Автор

Назва

Автор

Назва

 

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Оксана Заболотна

 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Наталія Лавриченко

Світоглядні основи моделювання громадянської освіти у шкільництві СІЛА

Елеонора Литвиненко

Методологічні підходи до управління загальноосвітнім закладом: світовий контекст (російською мовою)

Джо Бішоп

Демократія у класі: залучення всіх до діяльності як засіб подолання авторитарного стилю викладання (англійською мовою)

Анджей Фрончек

Зміна сприйняття праці як цінності у контексті глобалізаційних процесів в освіті (польською мовою)

Олександр Безлюдний

Роль сім'ї у особистісному розвитку дитини

Ірина Білецька

Полікультурна освіта у США: постановка проблеми

Ірина Литовченко

Самореалізація як основний мотиваційний чинник у навчанні дорослої людини у контексті педагогічної спадщини М. Ноулза

Олена Теренко

Соціальні передумови розширення мережі жіночих коледжів у США у 50-60 роки XX століття

Олена Бевз

Психолого-педагогічна підтримка обдарованих підлітків у школах США

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Маргарита ЦОИ

Напрями розвитку систем шкільної освіти у країнах Азії (російською мовою)

Анна Каніос

Локальне партнерство як нове поле наукових досліджень гуманітарних наук: педагогіки, соціології і соціальної політики

Світлана Шумаєва

Навчання вдома як альтернатива формальній шкільній освіті: світовий вимір

Ірина Січко

Особливості екологічної освіти у вищих навчальних закладах зарубіжних країн

Людмила Веремюк

Психолого-педагогічні основи «школи дії» В.А. Лая

Ірина Куліш

Підходи до освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у європейському просторі вищої освіти

Віталій Качур

Взаємодія сім'ї і школи як чинник реалізації шкільних стандартів у США

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Людмила Сніцар

Формування готовності освітян до сприйняття європейських цінностей

Бахтіяр Дашяров

Школа «устоз-шогірд», нові підходи до давньої традиції (республіка Узбекістан) (російською мовою)

Тетяна Харченко

Клінічний підхід як провідна технологія формування особистості вчителя-рефлексивного практика у Франції

Світлана Деркач

Професійна підготовка вчителів англійської мови у ВНЗ Польщі й України: компаративний аналіз

Ольга Пономаренко

Проблема лідерських якостей учителя в дослідженнях американських вчених

 

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Наталія Насько

Принципи реформування вищої освіти Австралії

Юлія Хілько

Інноваційний досвід педагогічної роботи з обдарованими дітьми в чартерній школі «Вестмаунт» (Канада, провінція Альберта)

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Презентація «Міжнародного довідника з неперервного професійного розвитку вчителів» (підготувала Людмила Пуховська)

 

Автори

 

Анотації