2010 рік. Випуск 3-4


Автор

Назва

 

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Олена Локшина

Ганна Костенко

 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Людмила Кнодель

Профісійна підготовка фахівців для сфери туризму в Техаському інституті менеджменту

Ірина Гошнатар

Роль Й.Ф. Гербарта у розвитку світової педагогічної науки

Оксана Першукова

Багатомовна освіта - пріоритетний напрям розвитку європейської мовної галузі

Miroslaw KOWALSKI, Anita FAMULA-JURCZAK

A body and health as the goods? (pedagogically-sociological contexts)

Zofia FRACZEK

Interdyscyplinarne dzialania systemowe w zakresie eliminowania zjawiska przemocy w rodzinie

Олена Ковальчук

Характеристики автономного шкільного менеджменту в країнах Західної Європи

Світлана Вербицька

Забезпечення якості вищої освіти в умовах інтернаціоналізації глобального освітнього простору

Раушан Медетова

Мировой опьіт формирования толерантности учащихся общеобразовательных школ

Лола Газиева

Роль духовно-просветительской работьі в формировании идейного иммунитета учащихся

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Людмила Волинець

Зміст навчання пластичних мистецтв у колежі Франції

Світлана Лук'янчук

Використання потенціалу навчальних предметів у процесі реалізації полікультурного виховання учнів державних середніх шкіл США

Ольга Мілютіна

Полікультурна освіта як складова національного курикулуму Великої Британії

Василь Білокопитов

Напрями діяльності Європейської асоціації університетів щодо забезпечення якості вищої освіти на сучасному етапі розвитку Болонського процесу

Наталія Голубкова

Діяльність національної мережі партнерства шкіл щодо запровадження співпраці школи, сім'ї та громади (досвід США)

Марина Юрченко

Розвиток шкільної освіти в Іспанії

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Ludmila PUKHOVSKA, Marina SACILOTTO-VASYIENKO

Perspectives of teacher professional development in Ukraine: discourses and practice

Марія Радишевська

Формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у контексті педагогічної науки США

 

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Алла Василюк

Альтернативні типології освітніх реформ

Марина Бойченко

Інноваційний потенціал реформування управління загальною середньою освітою США та засоби його використання в Україні

Emilia SMIECHOWSKA-PETROVSKIJ, Marlena KILIAN

Nowe technologie wspierajace edukacjg і komunikacjg - Serwis Robobraille/a>

Олена Бондарчук

Інноваційні підходи до укладання навчальних програм для загальноосвітніх шкіл Австралії

Надія Ремезовська

Реформування змісту шкільної освіти у Великій Британії в контексті європейських і світових тенденцій

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Інформаційні повідомлення

 

Автори

 

Анотації