2010 рік. Випуск 1-2


Автор

Назва
 

 

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Галина Школаї

Артем Теодорович

 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Liiidmyla KNODEL

Foreign Philology in Tourism and Environment Education

Наталя Бідюк

Консультаційні програми для безробітних у США

Олександр Кобилянський

Практичні аспекти формування професійної компетентності бакалаврів економічного спрямування у процесі вивчення законодавства ЄС з безпеки життєдіяльності

Олена Мартинюк

Порівняльно-педагогічний аналіз змісту та форм організації навчання майбутніх магістрів перекладу технічного профілю в університетах США та України

Elzbieta М. MINCZAKIEWICZ

Program «The Gateway Award» w rozwijaniu zainteresowan sztuka^ u osob niepelnosprawnych

Руслан Сундук

Типи альтернативних шкіл у США

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Аліна СБРУЄВА

Управління науковою роботою в державних університетах США: структурно-функціональні аспекти

Олена Ковальчук

Механізми фінансування шкільних закладів у Великобританії як засоби посилення їх автономії

Руслан Шаран

Досвід США з підготовки магістрів інформаційних технологій у системі дистанційної освіти та можливості його впровадження в Україні

Людмила Загоруйко

Особливості освіти іммігрантів у Фінляндії у контектсті рівності освітніх можливостей

Ольга Дєнічєва

Особливості розвитку гуманітарної освіти в приватних гімназіях сучасної Австрії

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Олена ГОНЧАРЕНКО

Підготовка американських учителів до роботи в культурно гетерогенних шкільних колективах

Ірина Постоленко

Педагогічне лідерство та педагогічні команди як чинники вдосконалення управління педагогічним процесом у школах Великої Британії

Інна Самойлюкевич

Технологія використання електронного портфеля у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови в університетах США

Фатіша Камилова

Роль педагога в формировании организаторских способностей учащихся начальних классов (из опьіта Республики Узбекистан)

 

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Юлія Соколович-Алгуніна

Модернізація вищої освіти в Польщі: європейський вимір

Олена Листопад

Теорія і практика освітніх інновацій у контексті проектно-дослідницького підходу

Жанна Чернякова

Глобальний вимір змісту загальної середньої освіти Великобританії

Фархад Рахмонов

Использование имитационньїх виртуальньїх тренажеров в процессе профессионального обучения в Республике Узбекистан

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Словник термінів із теми «Полікультурна освіта» (укладений O.K. Мілютіною)

 

Автори

 

Анотації

 

Повідомлення