2009 рік. Випуск 2


Автор

Назва
 

 

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Костянтин Корсак

Артем Теодорович

 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Наталін Лавриченко

Сучасні моделі загальної середньої освіти в європейському вимірі

Людмила Волинець

Тенденції розвитку загальної мистецької освіти в країнах Європейського Союзу

Zofia FRACZEK

О potrzebie і mozliwosciach ksztaltowania kultury pedagogicznej rodzicow

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Інна Лаухіна

Світськість школи як предмет педагогічного дискурсу у сучасній Франції

Renata NOWAKO WSKA-SIUTA

The Need for Introducing Intercultural Education in Polish Schools

Ілона Бойчевська

Роль системи дуальної освіти у професійній підготовці молоді у Німеччині

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Ольга Мілютіна

Підготовка британських вчителів до фахової діяльності в умовах полікультурного освітнього простору

Юлія Музиченко

Організаційні засади функціонування програм академічної мобільності в українських університетах (на прикладі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини)

 

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Олена Локшина

Інновації в оцінюванні навчальних досягнень учнів у шкільній освіті країн Європейського Союзу

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Автори

 

Анотації