2009 рік. Випуск 1


Автор

Назва
 

 

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наталія Лавриченко

Світлана Тезікова

 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Eltbieta KORNACKA-SKWARA

Rola Hrodowiska rodzinnego і szkolnego w jakoibci ksztaicenia miodzie'iy w Hwietle koncepcji systemowej

Оксана Заболотна

Альтернативна освіта як предмет наукового дискурсу у вітчизняному та зарубіжному педагогічному просторі

Ольга Мілютіна

Концептуальні підходи до полікультурної освіти школярів у розвинутих країнах світу

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Аліна Сбруєва

Університет світового класу: характеристики, механізми визначення статусу и створення

Ірина Щербань

Партнерські зв'язки загальноосвітньої школи у сільській місцевості США

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Людмила Пуховська

Європейський вимір педагогічної освіти: нові компетентності вчителів

Уткір Толіпов

Підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка педагогічних кадрів у 71 Республіці Узбекистан

А. Калибекова, Т. Кашаганова

Формування навичок педагогічної техніки студентів педагогічних вузів Республіки Казахстан

Інна Самойлюкевич

Напрями модернізації професійної підготовки вчителів іноземних мов в умовах інформатизації освіти у США

 

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Олена Локшина

Трансформація змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу

Оксана Першукова

Модернізація навчання іноземних мов у європейському освітньому просторі

Алла Василюк

Етіологія та умови проведення освітніх реформ

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Автори

 

Анотації