2017 рік. Випуск 1

Титульна сторінка

Зміст

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Катамадзе Д.Ш.

Інвестиційний клімат Грузії та шляхи його покращення (англійською)

Катамадзе Г. Ш.

Проблеми розвитку маркетингу в Грузії (англійською)

Месхідзе І. А., 

Джабнідзе Н. В.

Роль держави у процесі створення і функціонування бізнес-середовища в Грузії (російською)

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Коган Н. Ю.

Первинний ринок землі: формування та сучасні реалії розвитку (українською)

Чорна Т. М., 

Гожуловський С. С.

Сучасні тенденції та напрямки розвитку авіабудування в Україні (українською)

МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гарматюк О. В., 

Автомеєнко А. А.

Маркетингова політика комунікацій у фармації (українською)

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Поворознюк І. М.

Зарубіжний досвід використання соціальних виплат найманим працівникам (українською)

АНАЛІЗ, АУДИТ, ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Демченко Т. А.,

Чвертко Л. А.

Проблеми обліку виробничих запасів та напрями його удосконалення на підприємстві (українською)

ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Литвин О. В.,

Кирилюк І. М.

Транспортні засоби в системі туристичної індустрії (українською)

Подзігун С. М.,

Король І. В.

Особливості використання зарубіжного досвіду управління розвитком туристичної сфери в Україні (англійською)

Слатвінська  Л. А.

Економічний аспект рекреаційної функції екскурсійної діяльності (російською)

Чирва Г. М.

Зміст та структура професійної компетентності менеджера туристичної індустрії (російською)

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слатвінський М. А.

Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання в інвестиційній сфері (українською)

Стрембіцька  Л. Л.

Сучасні тенденції ринку праці в аспекті загроз економічній безпеці України (українською)

Чирва О. Г., 

Бовкун О. А.

Стратегія підвищення економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери (українською)

Відомості про авторів

Анотації