ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

2012 рік. Частина 2 

Автор

Назва

Авраменко Олег

Бербец Віталій

Сутність професійного самовизначення учнівської молоді як психолого-педагогічна проблема

Бербец Тетяна

Особливості змісту та класифікації рівнів самостійної творчої навчально-трудової діяльності учнів на уроках технологій

Гайдук Вадим

Гедзик Андрій

Переваги та недоліки тестового контролю в процесі графічної підготовки майбутніх вчителів технологій

Гервас Ольга

Теоретичні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів основам екодизайну

Григоряк Оксана, Пелагейченко Микола

Умови формування культури проектної діяльності майбутнього вчителя

Грицай Наталія

Застосування методу проектів у викладанні методики навчання біології

Зміст навчання та оцінювання навчальної діяльності майбутніх учителів технологій з технологічного практикуму

Шляхи організації позаурочної діяльності вчителя технологій з обдарованими дітьми

Особливості застосування методу проектів у професійній підготовці майбутніх правоохоронців

Формування у майбутніх вчителів технологій країн Північної Європи особистісної потреби в удосконаленні професійної компетентності

Сутнісна характеристика проектування педагогічного процесу

Особливості формування технологічної культури майбутніх фахівців освітньої галузі «технологія» в умовах ринкових відносин

Особливості процесу формування системи економічних понять в технологічній підготовці

Досвід впровадження проектної технології при проведенні практикуму з електротехнічних робіт

Традиційні методики художньо-проектної діяльності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Особливості змісту та контролю підготовки майбутніх учителів іноземної мови в системі вищої освіти Німеччини

Підготовка майбутніх учителів технологій до формування безпечної поведінки учнів у процесі вивчення курсу «безпека життєдіяльності»

Формування науково-дослідницьких умінь майбутніх техніків-технологів, інженерів-педагогів харчових технологій

Кривий Юрій

Розвиток творчої обдарованості підлітків у процесі художньо-конструкторської діяльності

Кришталь Микола

Професійно-педагогічна компетентність викладачів спеціальних дисциплін ВНЗ МНС україни: зміст і структура

Крутченко Лілія

Проблема художньо-конструкторської діяльності учнів в процесі проектування і виготовлення виробів на уроках трудового навчання

Кулінка Юлія

Технологія педагогічного проектування у превентивній діяльності майбутнього вчителя

Курач Микола

Роль художньо-проектної діяльності в процесі естетизації особистості майбутнього учителя технологій

Кузьо Ірина

Дитинство в радянському кінематографі 30-60-х рр. ХХ століття

Майборода Людмила

Розвиток інформаційно-технологічної культури майбутніх кваліфікованих робітників галузі зв’язку засобами педагогічного проектування

Малишевський Олег

Проблеми інформатичної підготовки бакалаврів професійної освіти

Мачача Тетяна

Проектування змісту варіативної складової навчальної програми з предмета технології в основній школі

Мелентьєв Олег

Загальнотеоретичні основи творчої діяльності та інтелектуальної власності

Мельник Олексій

Метод проектів у навчально-виховній діяльності старшокласників на уроках інформатики

Мельничук Ірина

Функції контролю навчальних досягнень майбутніх економістів-міжнародників у процесі іншомовної підготовки

Мироненко Наталя

Нелюб Анатолій

Сутність техніко-конструкторської діяльності учнів основної школи в процесі технологічної освіти

Нестерова Любов

Педагогічне проектування у формуванні економічної культури інженера-педагога

Ніколайчук Світлана

Організація проектно-технологічної діяльності майбутніх учителів технологій з текстильного матеріалознавства

Рогозіна Ольга

Розвиток творчих здібностей вчителя технологій як передумова його професійної підготовки

Слатвінська Олена

Дидактичні засади щодо використання case-study teхнології у профтехосвіті

Тадеєва Марія

Розвиток шкільної іншомовної освіти в Чеській республіці

Терещук Андрій

Компетентнісний підхід у технологічній підготовці учнів старшої школи

Тименко Володимир

Педагогічна технологія «дизайн-освіта» у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах

Ткачук Станіслав

Форми та методи професійної підготовки майбутнього вчителя

Харитонова Валентина

Художньо-конструкторський аспект у технологічній підготовці старшокласників

Хоменко Людмила

Використання досвіду роботи вчителів технологій при викладанні текстильного матеріалознавства

Цина Андрій

Соціальний діалог з охорони праці в галузі освіти в Європейському Союзі

Цідило Іван

Педагогічне прогнозування засобами інтелектуальних технологій у професійній діяльності інженера-педагога

Юрженко Володимир

Порівняльні характеристики фрактальної психології і гештальтпсихології та можливості їх реалізації в сучасній педагогічній науці (на прикладі освітньої галузі «технологія»)

Ящук Сергій

Компетентнісний підхід у підготовці магістрів технологічної освіти