Випуск 49

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ
Леонід Базильчук
Руслан Кубанов
Ірина Савельєва

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Роман Безлюдний
Вікторія Валюк
Борис Грудинін
Ірина Демченко
Дмитро Десятов
Светлана Зубова, Людмила Лысогорова
Валентина Коваль
Вікторія Конопля, Світлана Гончарова
Сергій Куценко
Світлана Луців
Ірина Нестайко
Лілія Рябовол
Валентина Тернопільська
Олена Трифонова
Олександр Ящик

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

Людмила Іщенко
Василь Резнік

Світлана Семчук

Дитинство в сучасному інформаційному суспільстві

Оксана Стріхар Педагогіко-психологічні проблеми музичного розвитку дітей

 

ВИХОВНА РОБОТА

Галина Бондаренко
Марія Гоголь-Саврій
Олена Москаленко
Ольга Рябошапка
Тетяна Саковська
Світлана Совгіра

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
Галина Білавич
Нестор Гупан
Тетяна Коляда

Артем Стрижаков

Н. Заглада як етнограф дитинства

Наталія Тіхонова
Євгенія Тунік Загальні тенденції розвитку теорії методів управління в педагогічній теорії та практиці в другій половині ХХ – початку ХХІ ст.
Юрій Чопик Прагматизм як напрям зарубіжної реформаторської педагогіки кінця XIX – першої третини ХХ ст.: рецепція вітчизняних дослідників
Оксана Шаповал Формування соціальної спрямованості педагогічної діяльності І. Соколянського

Ольга Штик

Умови і чинники формування П. Петерсена як німецького педагога-реформатора

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Автори

 

Анотації