2018 рік. Частина 1

Автор

Назва
 

Титульна сторінка

 

Інформація про вісник

 

Зміст

 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бегас Л. Д., Глеваська С. В.

Проблема театралізованої діяльності в загальній і спеціальній педагогіці

Бербец В. В., Алаяров Р., Мурадов З.

Педагогічний експеримент як провідний метод у науково-дослідній діяльності майбутніх викладачів системи професійно-технічної освіти

Бербец Т. М., Халлієв К., Есенов Х.

Спостереження як ефективний метод педагогічного дослідження

Вакарчук М. М., Байиров С.

Педагогічний супровід іноземних студентів та його особливості

Гаврилюк С. М.,

Портенко Л. І.

Розвиток творчості як вищої педагогічної цінності у професійній підготовці майбутніх вихователів

Гарачук Т. В., Алексеєва Н., Cторчак А.

Використання інноваційних технологій на уроках іноземної мови у початковій школі

Голуб В. М., Мазуренко О.

Естетичне виховання учнів молодших класів на уроках природознавства

Грітченко Т. Я., Тимчак А. О.

Інноваційна педагогічна діяльність: сутність, типологія, закономірності організації

Діхтяренко С. Ю., Журавко Т.

Психологічний клімат у студентській групі

Дубовик В.В.,

Рахматуллаєва Дж., Ішмурадова М.,

Ішмурадова О.

Особливості використання інформаційно- комунікаційних технологій в професійній діяльності педагога

Коберник Г. І., Притуляк В.

Адаптування навчальних завдань як один із шляхів індивідуального підходу до навчання молодших школярів

Коблик В. О.

Модель виховання в підлітків ціннісного ставлення до праці

Коломієць Н. А., Савченко А.

Педагогічний вплив учителя на формування загальнолюдських цінностей підлітків

Коляда Н. М., Кокоша А.

Особливості розвитку та діяльності студентських наукових товариств в Україні (1917–1991 рр.)

Коляда Н. М., Поліщук О.

Особливості соціально-педагогічної допомоги підлітку-суїциденту

Корінна Г. О.,

Плисканівська Ю.

Значення та місце природи у вихованні дітей дошкільного віку у спадщині народної педагогіки

Кравченко О. О., Скочко М.

Особливості соціальної роботи у сільській місцевості

Кравченко О. О., Чупіна К.

До питання здобуття вищої освіти студентів з інвалідністю

Кравчук О. В., Скальський М.

Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи

Лемещук М. А., Михайлюк А.

Особливості виховання та навчання дітей з розладами аутистичного спектра

Махомета Т. М., Семигайло І., Рахматуллаєва Дж.,

Аманова М.

Форми інтерактивного навчання: історія виникнення та суть використання

Мельник А. С., Зарипов Ш., Рустамов Б., Гылычлыева Г.

Особенности профессионального образования Канады

Муковіз О. П., Алексеєва Н.

Перспективність використання ігрових технологій для активізації інтелектуально пасивних школярів у початковій школі

Муковіз О. П., Шевченко І.

Проблеми естетичного виховання молодших школярів

Осадченко Т. М., Джумагелдієв М.,

Реджепов Б.

Здоров‟язберігаюче середовище як засіб успішної соціалізації дитини

Перепелюк Т. Д., Куделя І.

Психологічні особливості професійного вигорання вчителя середньої школи

Перепелюк Т. Д., Рибак С.

Рефлексія як чинник психологічної готовності до професійної діяльності

Перепелюк Т. Д., Стельникович А.

Вплив індивідуальних властивостей темпераменту педагога на ефективність навчально-виховної діяльності

Підлипняк І. Ю.,

Кислинська І.,

Взаємини батьків та дітей як фактор розвитку особистості дитини

Радченко І. А.

Використання елементів системно-інформаційного підходу при розробці сучасних навчальних посібників для вищої школи

Усатюк Я. В., Тахирова Д., Аманова Л.

Формування медіаграмотності майбутніх педагогів в умовах інформатизації суспільства

Чередник А. А., Пічкуренко О.

Проблема збереження здоров‟я студентів у закладах вищої освіти

Чичук В. М., Ісламов А., Халілов У., Сулейманова Л.

Особливості використання мультимедійних технологій у навчальному процесі

Шулдик А. В., Шулдик Г. О., Бахрамова Н.,

Чайиргулиєва А.

Психологічні особливості фаз та криз розвитку сім‟ї

Юрченко О. В.

Соціальний інтелект як чинник майбутнього вчителя початкової школи у формуванні соціальної компетентності молодших школярів

Ящук О. М., Іванова О.

Проблема навчання обдарованих дітей

 

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Благодир Ф. К.,

Благодир Л. А.,

Рахматулаєва Дж,

Чапикова Г.

Деякі теоретичні аспекти проблемного навчання на уроках математики

Браславська О. В.,

Кравцова І.В., Задорожня І. А., Гиличлиєв А.

Водні ресурси та гідрографічна мережа басейну Південного Бугу

Валюк В. Ф., Ташбаєва Е., Рашідова Ч., Акиєва А.

Історія вивчення ферментів

Гервас О. Г., Рахімова У., Шаниязов М.

Становлення та стратегії розвитку сучасної архітектури Туркменістану

Годованюк Т. Л.,

Маслюченко Ю., Сапаєв Б.

Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей у шкільному курсі алгебри

Дячук П. В., Перфільєва Л. П., Бабенко Л.

Використання європейської педагогічної технології для розвитку критичного мислення студентів при викладанні предмету «Природознавство»

Задорожна О. М., Алтиєва М., Аманова М.

Інноваційні методи в екологічній освіті та вихованні майбутніх учителів хімії

Ільніцька К. С., Гончарук Д., Онбаєва А.

Досліди Перрена з дослідження Броунівського руху

Краснобокий Ю. М.,

Денисюк К., Тойлієв А., Яценко Ю.

Статистично-ймовірнісне тлумачення основних положень термодинаміки

Лаврик О. Д., Сорокін С. В., Хвоїна Л. С.

Ландшафтно-технічні системи та антропогенні парагенетичні ландшафтні комплекси міст

Медведєва М. О.,

Криворучко І., Кличов Х.

Види програмних засобів для створення мультимедійних електронних посібників

Мороз Л. М., Берчак В. С., Бакиєв Б., Бахтіярова А.

Вивчення гідрофільної орнітофауни у науковій літературі

Сажиенко А. П., Розыбаев Ш.

Интеллектуализация – генеральное направление развития информационных технологий

Ситник О. І., Арипов Б., Аннаєв Ш., Пардаєв А., Чариєв Б.

Агрометеорологічні умови Черкаської області 2016–2017 сільськогосподарського року

Сорокіна С. І., Ходжаєва Д., Непесов Р., Хайитова М., Какишова М.

Дія гербіцидів на продукційний процес сої

Ткаченко І. А.,

Маслюченко Ю., Летіпов С.

Метод проблемного навчання в астрономії

Цимбалюк В. В.,

Поліщук Н. М.

Вплив добавок на стабільність розчинів хімічного осадження міді

 

Наукове видання