2017 рік. Частина 1

Автор

Назва
 

Титульна сторінка

 

Зміст

 

Вітальне слово ректора

Сокирська В. В.

Українсько-туркменський культурно-освітній центр – осередок культури та освіти УДПУ імені Павла Тичини

 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Безрукова А. Р.

Структурні компоненти психолого-педагогічної культури батьків

Безрукова А. Р.,

Курінна Д.

Наочність як ефективний засіб у навчанні іноземної мови у початковій школі

Бойко О. М.

Зміст соціальної роботи з сім’ями військовослужбовців

Голуб В. М.,

Шиш М.

Підготовка студентів до використання новітніх технологій при вивченні «Природознавства»

Гребінь Л. О.,

Карпич І. О.

Правове регулювання соціальної роботи в Україні

Добридень А. В.,

Макарчук Я.

Основні аспекти навчання рухових дій учнів середнього шкільного віку

Дубовик В. В.,

Рахматуллаєва Д., Ішмурадова М.,

Ішмурадова О.

Використання інтерактивних плакатів під час вивчення математичних дисциплін у педагогічних університетах

Карнаух Л. П.,

Бала О.

Розвиток творчого мислення дітей дошкільного віку засобами художньої діяльності

Кісіль Я. В., Рахматиллаєв І.

Особливості вивчення математичних дисциплін засобами ІКТ студентами-іноземцями

Клименко Ю. А.,

Матрос О. О.

Єдність людини та професії у соціальній роботі на прикладі досвіду США

Коберник Г. І.,

Матвієнко А.

Використання інноваційних технологій в початковій школі

Коберник Г. І., Пилипенко К.

Формування соціальної компетентності школярів у процесі навчально-пізнавальної діяльності

Коломієць Н. А.,

Анварова Р.

Інтерактивне навчання: основні засоби реалізації

Корінна Г. О.,

Журавко Т.

Особливості організації ігрової діяльності дітей раннього дошкільного віку

Лаухіна І. С.,

Замотайло А.

Ретроспективний аналіз методики крос-культурного аналізу

Левченко Н. В.,

Підвальна Ю. В.

Теоретичний аспект формування іміджу керівника

Лівандовська І. А.,

Харченко Н. А.

Формування психологічних поглядів Г. С. Костюка

Медведєва М. О., Маслюченко Ю., Чоганов П.

Порівняльна характеристика систем освіти України й Туркменістану

Міщенко М. С.,

Горенко М. В.

Основи формування готовності майбутніх психологів до здійснення професійної кар'єри

Прищепа С. М.

Змістова характеристика основних управлінських стилів керівника навчального закладу

Резніченко І. Г., Груця І., Камінська Т.

Формування громадянської компетентності молодших школярів

Роєнко Л. М., Морданова М.

Технологія проектної діяльності у початковій школі

Савченко Н. В.

Структура професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи

Совгіра С. В.,

Гелдієв М.

Основні аспекти навчання рухових дій учнів середнього шкільного віку

Совгіра С. В.,

Джумагелдієв С.

Саморегуляція як основа успіху майбутнього вчителя

Танасійчук Ю. М.

Аналіз проблеми здоров’язбереження в аспекті підготовки студентів ВНЗ

Фурман І. В.

Педагогічна система Київської науково-математичної школи Д. Граве

Шеленкова Н. Л.

Психологія реклами

Шкуренко О. В.,

Мініна К.

Формування комп’ютерної грамотності в учнів початкової школи на уроках інформатики

Шкуренко О. В., Сич М., Савкова О.

Самостійна робота студентів у процесі навчання іноземної мови на немовних спеціальностях ВНЗ

Шкуренко О. В.,

Щербій А. О.

Саморегуляція як основа успіху майбутнього вчителя початкової школи

Ящук О. М.,

Григоренко А.

Розвиток логічного мислення на уроках математики

Ящук О. М.,

Курдюкова І.

Використання інтерактивних технологій навчання в початковій школі

 

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гнатюк Н. О.,

Мудрик А., Харко І.

Характеристика біофільних елементів в ефіроолійних рослинах та ґрунті під ними

Годованюк Т. Л.,

Маслюченко Ю., Сапаєв Б.

Понятійний апарат аксіологічного підходу та можливості його реалізації у системах освіти України й Туркменістану

Дідура Р. В.

Вміст важких металів у ґрунтовому покриві придорожніх лісосмуг

Дудик М. В., Когут Л., Рахматуллаєв І.

Роль вивчення сучасних методів теорії пружності у підготовці майбутнього вчителя фізики

Лаврик О. Д.,

Жидкова Н. В.

Специфіка сучасного рослинного покриву долини Південного Бугу

Перфільєва Л. П., Казановська Я.

Характерні особливості розмноження рослин та тварин

Свиридюк О. В.,

Нечаїв С.

Деякі лікарські рослини з латинськими та туркменськими відповідниками українських назв в аспекті полікультурності

Ситник О. І., Трохименко Т. Г.,

Пугач К. В.

Стихійні гідрометеорологічні явища на території Одеської області

Ткаченко І. А.,

Хаітов С.,

Рахматулаєв І.

Вивчення астрономії засобами ІКТ

Цимбалюк В. В., Аскерко Я.

Порівняльний аналіз сорбційних властивостей базальтового туфу з іншими мінеральними сорбентами