Мистецтво (вересень 2012)

Бэлза, И. Ф.   Александр Николаевич Скрябин [Текст] : [о творчестве величайшего русского композитора А. Н. Скрябина] / Игорь Бэлза. – М. : Музыка, 1987. – 173, [3] с. : фотоил. – (Русские и советские композиторы). – Библиогр.: с. 175. – [Б-ка ин-та им. А. А. Потебни].

Гуменюк, А. І.   Українські народні музичні інструменти [Текст] / А. Гуменюк. – К. : Наукова думка, 1967. – 240, [4] с. – Бібліогр.: с. 235-241. – (Б-ка ін-ту імені О. О. Потебні). 

Киркєвич, В. Г.   Собор Святого князя Владимира [Текст] : историко-искусствовєдчєский очєрк / Виктор Киркєвич. – К. : [б. в.], 2002. – 139, [1] c. : ил. – (Б-ка духовного возрождения). – (Б-ка ин-та имени А. А. Потебни).

Кулик, О.   Українське народне художнє вишивання [Текст] : [опис техніки вишивання укр. народних швів] / О. Кулик ; Центральний будинок народної творчості УРСР. – К. : Вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри, 1958. – 72, [4] с. : 45 с. іл. – [Б-ка ін-ту ім. О. О. Потебні]. 

Литературное наследство [Текст]. Т. 79. : Песни, собранные писателями . Новые материалы из архива П. В. Киреевского / [АН СССР, Ин-т Мировой литературы имени А. М. Горького] ; ред. Д. Д. Благой, А. С. Бушмин, В. В. Виноградов [и др]. – М. : Наука, 1968. – 679, [1] с. : фотоил. – Библиогр. в тексте. – (Б-ка ин-та имени А. А. Потебни]

Мацкин, А. П.   На темы Гоголя [Текст] : театральные очерки : [спектакли советского театра 20-х - начала 30-х годов] / А. П. Мацкин. – М. : Искусство, 1984. – 373, [3] c. – [Б-ка ин-та им. А. А. Потебни].

Овсійчук, В. А.   Українське мистецтво другої половини ХVІ - першої половини ХVII [Текст] : [монографія] : гуманістичні та визвольні ідеї / В. А. Овсійчук ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М. Т. Рильського , Львівське відділення. – К. : Наукова думка, 1985. – 181, [3] c. : фотоіл. – (Б-ка ін-ту імені О. О. Потебні). 

Степовик, Д. В.   Олександр Тарасевич [Текст] : становлення української школи гравюри на металі : [про О. Тарасевича - видатного діяча українського образотворчого мистецтва XVІІ ст., одного із предтеч української реалістичної графіки ] / Д. Степовик. – [К.] : [Мистецтво], [1975]. – 135, [1] c. : іл. – (Б-ка ін-ту імені О. О. Потебні). 

Степовик, Д. В.   Українська графіка ХVI-XVIII століть [Текст] : еволюція образної системи / Д. В. Степовик ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – К. : Наукова думка, 1982. – 329, [3] с. – Бібліогр.: с. 308-330. – [Б-ка ін-ту ім. О. О. Потебні]. 

Сучасна українська акварель [Образотворчий матеріал] = Современная украинская акварель = Ukrainian Watercolor Today : альбом / авт. вступної ст. та упоряд. Володимир Павлов. – К. : Мистецтво, 1978. – 130, [10] с. – [Б-ка ін-ту ім. О. О. Потебні]. 

Український драматичний театр [Текст] : нариси історії : в 2-х т. Т. 1 : Дожовтневий період / Ін-т мистецтва, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського ; відп. ред. М. Т. Рильський. – К. : Наукова думка, 1967. – 518, [2] с. : фотоіл. – Покажч. імен та драм. творів: с. 488-512. – (Б-ка ін-ту імені О. О. Потебні). 

Український кант XVII-XVIII веков [Ноти] = Ukrainian Kant of the 17 th-18 th genturies : [в збірник ввійшли зразки українських кантов] / [упоряд. Л. В. Левченко]. – К. : Музична Україна, 1990. – 198, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 188-189. – ( Б-ка ін-ту імені О. О. Потебні).


Зав. відділом комплектування та                                                                Устименко В. І.

обробки літератури